× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای heart failure • mesenchymal stromal cells • cell transplantation

تعداد نتایج: 1826340  
Journal: :the journal of tehran university heart center 0
seyed mohammad taghi razavi tousi 1-d..., mahdieh faghihi department of physiol..., maliheh nobakht physiology research c..., mohammad molazem department of veteri..., elham kalantari oncopathology researc..., amir darbandi azar rajaie cardiovascu...,

background: recently, stem cells have been considered for the treatment of heart diseases, but no marked improvement has been recorded. this is the first study to examine the functional and histological effects of the transplantation of human amniotic mesenchymal stromal cells (hamscs) in rats with heart failure (hf). methods: this study was conducted in the years 2014 and 2015. 35 male wistar ...

2016
Seyed Mohammad Taghi Razavi Tousi, Mahdieh Faghihi, Maliheh Nobakht, Mohammad Molazem, Elham Kalantari, Amir Darbandi Azar, Nahid Aboutaleb,

Background: Recently, stem cells have been considered for the treatment of heart diseases, but no marked improvement has been recorded. This is the first study to examine the functional and histological effects of the transplantation of human amniotic mesenchymal stromal cells (hAMSCs) in rats with heart failure (HF). Methods: This study was conducted in the years 2014 and 2015. 35 male Wistar ...

Journal: :Current opinion in organ transplantation 2013
Federica Casiraghi, Norberto Perico, Giuseppe Remuzzi,

PURPOSE OF REVIEW Mesenchymal stromal cells (MSCs) possess unique immunomodulatory features. MSCs dampen effector T-cell response while promoting the emergence of regulatory T cells. By skewing this balance, MSC could represent the ideal strategy for tolerance induction in organ transplantation. Here we review recent evidence on the efficacy of MSC-based therapy in experimental models of solid ...

Journal: :Cold Spring Harbor perspectives in medicine 2013
Karen English, Kathryn J Wood,

Mesenchymal stromal cells (MSCs) have recently emerged as promising candidates for cell-based immunotherapy in solid organ transplantation (SOT). In addition to immune modulation, MSCs possess proreparative properties and preclinical studies indicate that MSCs have the capacity to prolong graft survival and in some cases induce tolerance. Currently, the application of MSCs in SOT is being evalu...

2016
Ke Zhao, Qifa Liu,

Mesenchymal stromal cells (MSCs) are multipotent stem cells well known for repairing tissue, supporting hematopoiesis, and modulating immune and inflammation response. These outstanding properties make MSCs as an attractive candidate for cellular therapy in immune-based disorders, especially hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). In this review, we outline the progress of MSCs in preve...

2001
Mario C Deng,

As a consequence of improved management in acute coronary syndromes and improved longevity of the population, the number of patients with heart failure is growing. The prevalence and incidence in industrialised countries are estimated to be around 1% and 0.15% of the population, respectively. Up to 10% of people with heart failure are at an advanced stage, amounting to 300 000 patients in the U...

ژورنال: کومش 2019

Introduction: Metastasis is the main cause of cancer death; however, the underlying mechanisms of metastasis are largely unknown. The chemokine of stromal cell-derived factor 1 (SDF1) and the process of epithelial mesenchymal transition (EMT), both have been declared as important factors to promote cancer metastasis; however, Conspicuously, the relation between them has not been recognized well...

Objective(s): Existing studies have demonstrated that intravenous and intramyocardial-administrated mesenchymal stem cells (MSCs) lead to tissue repair after cardiac disorders. We compared the efficiency of both administration methods.Materials and Methods: A rat model of isoproterenol-induced heart failure (ISO-HF) was established to co...

2018
Fawaz Abomaray, Sebastian Gidlöf, Bartosz Bezubik, Mikael Engman, Cecilia Götherström,

Endometriosis is an inflammatory disease marked by ectopic growth of endometrial cells. Mesenchymal stromal cells (MSC) have immunosuppressive properties that have been suggested as a treatment for inflammatory diseases. Therefore, the aim herein was to examine effects of allogeneic MSC on endometriosis-derived cells in vitro as a potential therapy for endometriosis. MSC from allogeneic adipose...

Objective(s): Heart failure (HF) is one of the leading causes of death worldwide. Due to beneficial effects of stem cells, paracrine secretion of them has recently been used by researchers. The purpose of this study was to investigate the effects of intravenous injection (IV) of conditioned medium (CM) of human amniotic membrane-derived mesenchymal stem cell (MSC-CM) o...