نتایج جستجو برای: issr

تعداد نتایج: 1940  

بابک باباخانی, یلدا نقاشی

شناخت تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی در مرکبات برای برنامه ‌ریزی و کاربرد برنامه‌های اصلاحی، حفظ تنوع‌زیستی، ثبت ارقام جدید و انجام مطالعات مولکولی لازم است. در این پژوهش، تنوع ‌ژنتیکی 29 رقم مرکبات شامل ارقام پرتقال، نارنگی، نارنج، پوملو و تیپ­های طبیعی با استفاده از نشانگرهای ISSR مورد ارزیابی قرار گرفتند. از مجموع 97 باند امتیازدهی شده برای نشانگر ISSR، تعداد 78 باند، معادل 22/80 درصد باندها ...

2012
Vanda PAPLAUSKIENĖ Giedrė DABKEVIČIENĖ

The nutritive value of alsike clover (Trifolium hybridum L.) is slightly lower than that of red and white clovers; however, it exhibits some advantages – persists longer in a sward, performs well on acid and wet soils, suits for forage and silage production, can be used as green manure, and is a melliferous plant. With declining liming volumes, the soils are rapidly acidifying, which may result...

Journal: :journal of agricultural science and technology 2013
s. gautam murty f. patel b. s. punwar m. patel a. s. singh

molecular characterization of 19 jatropha accessions that included 15 accessions of j.curcas and 4 different species was carried out using 3 different markers systems. highest polymorphism (96.67%) was recorded by rapd followed by damd (91.02%) and issr (90%). polymorphism information content (pic) was higher for damd (0.873) and almost equal for rapd (0.863) and issr (0.862) markers, whereas r...

Journal: :Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences 2021

Abstract Background Euphorbia is the largest genus in family Euphorbiaceae with a great biological and genetic diversity. The anti-trypanosomal activity of crude extract 15 species against Trypanosoma brucei was carried out. Furthermore, DNA fingerprinting tested using ISSR SCoT markers also investigated. Results revealed highest E. officinarum L. milli Des Moul. IC 50 values < 10 ?g/mL afte...

Journal: :Conjeturas 2022

A mandioca (Manihot esculenta) é amplamente distribuída no Brasil, nas roças encontram-se plantas com características diferentes que são mantidas e propagadas entre os agricultores. Levando em consideração a diversidade de etnovariedades encontrada, esse trabalho teve como objetivo realizar caracterização molecular cultivadas município Paranaíta - MT, utilizando primers ISSR. O material foliar ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده کشاورزی 1391

مرزه به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم ایران به خانواده نعنا تعلق دارد که حدود 284 گونه از آن در دنیا شناسایی شده است. ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیا حدود 15 گونه این گیاه را در خود جای داده است. با توجه به خواص دارویی متعدد و بسیار مفید مرزه، این گیاه مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفته است.در این بررسی ده جمعیت مختلف مرزه از دو گونه satureja bachtiarica وsat...

ژورنال: :تولید محصولات زراعی و باغی 0
مهدی رحیم ملک m. rahimmalek محمد فضیلتی m. fazilati شیما غریبی sh. gharibi محمد وهابی m. vahabi

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 16 نمونه جمعیتی گون زرد و سفید از سه منطقه حفاظت شده استان اصفهان (موته، کلاه قاضی و قامیشلو) با استفاده از نشانگرهای issr مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، 9 آغازگر منتخب در مجموع 221 نوار تکثیر نمودند که 204 نوار بین نمونه های جمعیتی چندشکلی نشان دادند. الگوی نواری issr به داده های صفر و یک، بر اساس وجود و عدم وجود نوارها، تبدیل گردید و داده ها توسط نرم افزار ntsy...

Journal: :Floresta e Ambiente 2021

Cinchona officinalis is an important species from the Andean cloud forest that has a low regeneration rate in natural populations. In vitro of C. been successfully established but somaclonal variation was not evaluated. The pathway and number subcultures on were evaluated using six ISSR primers amplified 58 loci Inter Simple Sequence Repeats (ISSR). A dendrogram based Jaccard´s genetic distance...

Journal: :Ciencia latina 2022

Se realizó una estandarización del método de extracción ADN para cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) y la caracterización molecular mediante marcadores moleculares ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). utilizaron hojas 40 accesiones tomadas banco germoplasma Programa Cereales Granos Nativos UNALM provenientes dos provincias Puno. el CTAB. La agregación cloroformo: alcohol isoamílico (24:1)...

Genetic diversity of 12 lemon balm ecotypes was evaluated using agronomic traits as well as ISSR and RAPD markers. Results of analysis of variance showed high diversity among the studied ecotypes. Cluster analysis using UPGMA method grouped the ecotypes into three different groups based on the agronomic traits. Twelve ISSR primers created 106 polymorphic bands among the studied ecotypes. An ISS...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید