نتایج جستجو برای: mortality

تعداد نتایج: 264554  

Background and aims: Bladder cancer is the most common tumor of the urinary tract and the ninth cancer in terms of incidence in both sexes in the world. Bladder cancer is the second most common cancer among men in Iran. The most important risk factors which attribute to the incidence of bladder cancer are tobacco usage, exposure to industrial materials, and chronic infection by Schistsoma. This...

Liver cancer is the sixth most common cancer worldwide and the third leading cause of death from cancer. Liver cancer is more prevalent in countries in East Asia, Southeast Asia and the western Central Africa.1 Liver cancer rates in North America and Western Europe, less than 10 cases per hundred thousand people in Asia and Africa between 50-150 cases per hundred thousand people.2 The inc...

 Objective: To evaluate the association of base deficit (BD) with mortality in traumatized children, and to assess this association in a subgroup of patients with traumatic brain injury (TBI).   Methods: In this cross-sectional study performed prospectively on a convenience sample of patients under 16 years of age with trauma presenting to an academic lev...

Dear Editor, Death indicators and causes of death are both closely associated with socio-cultural, economic, and structural factors and determinants of health, with all of which being at the core of the planning, monitoring, and assessment of intervention programs in any healthcare system (1). In Iran, the diagnosis and official registration of deaths are carried out by two independent organiz...

Journal: Surgery and Trauma 2014
Ahmad Amouzeshi, Gholam Reza Sharifzadeh, Nahid Borna, Toba Kazemi, Zahra Amouzeshi,

 Introduction: Causes of death vary globally, and they depend regionally on lifestyle and socio-cultural factors. The purpose of this study was to determine accident-related mortality in Southern Khorasan Province, Iran, in the year 2010.  Methods: This descriptive-analytical study involved all the death cases in the year 2010 in Southern Khorasan. The data were collected from the death regi...

Journal: :PLOS ONE 2018
OlufemiBabalola, AbdurRazzaque, DavidBishai,

Journal: :The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 2007
LeoraFriedberg, AnthonyWebb,

Journal: :Revista Española de Enfermedades Digestivas 2019
InésEguaras Córdoba, JavierHerrera Cabezón, PabloSánchez Acedo, ArkaitzGalbete Jiménez, FranciscoGuillén Grima,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید