نتایج جستجو برای: p5 and irs

تعداد نتایج: 17376306  

Journal: :Discrete Mathematics 1995
Jean-LucFouquet, VassilisGiakoumakis, FrédéricMaire, HenriThuillier,

وقوع پدیده زمین لغزش یکی از سوانح طبیعی است که سالیانه باعث کشته شدن صدها نفر، ایجاد خسارت های فراوان و بستن راه های ارتباطی در سطح جهانی میشود. به منظور جلوگیری از خطر وقوع زمین لغزش ایجاد مدل های پیش بینی زمین لغزش اهمیت زیادی دارد. دسترسی به نقشه‌های آسیب‌پذیری مناطقی که بیشتر در معرض حادثه وقوع زمین لغزش قرار دارند در مدلسازی بهتر این پدیده نقش مهمی را ایفا می نماید. تعیین نقشه های آسیب پذ...

2008
F. Dadras Javan, A. Azizi,

Nowadays, the information content of the satellite imageries as a means for the disaster forecasting and management has attracted the worldwide attention more than before. On the other hand, linear array satellite images such as Spot, Ikonos, QuickBird, IRS, etc., with their flexibility in acquiring stereo coverage over any part of the globe, have proven to be an excellent replacement for the o...

تهیه و به‌روزرسانی اطلاعات مکانی برای مناطق استراتژیک کشور به‌ویژه در مناطق مرزی یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اطلاعات دفاعی محسوب می‌گردد. در این خصوص، مدل‌ رقومی ارتفاعی زمین می‌تواند جهت حذف هر گونه عملیات زمینی در یک فرایند مستقیم بین فضای زمین و تصاویر ماهواره‌ای پوششی استفاده شود. در این فرایند تنها از ضرایب چندجمله‏ای‌های کسری تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌شود. بااین‌وجود، این ضرایب به دل...

Journal: :Molecular and Cellular Biology 2001
KakuTsuruzoe, ReneeEmkey, Kristina M.Kriauciunas, KohjiroUeki, C. RonaldKahn,

شهاب الدین شرافتی, منوچهر معصومی,

عوامل زیادی همچون رشد گیاهان ، افتادن درختان، رانش و فرونشست زمین و سیلاب ها می توانند سبب آسیب رسانی به خطوط انتقال نیرو (برق) شوند. در نتیجه جهت شناسایی نقاط در معرض خطر، روش های گوناگونی به کار گرفته می شود. مانند بازرسی های زمینی، فتوگرامتری هوایی و لیدارکه زمانبری و هزینه ی زیاد، از جمله ویژگی های آنهاست. ازسوی دیگر، پیشرفت فنآوری سنجش از دور در سال های اخیر،جایگزین مناسبی را برای پردازش ه...

جمشیدزاده, ابوالفضل, خزائی, صفا, عارفی, حسین, علیزاده نائینی, امین,

یکی از راهکارهای اساسی در تولید و به‌روزرسانی داده­های مکانی از جمله مدل­های رقومی ارتفاعی (DEM) استفاده از تصاویر پوششی ماهواره‌ای است. برای این منظور، معمولاً از ضرایب چندجمله‌ای‌های کسری (RPC ها) که به‌عنوان یک فراداده‌ی اصلی در کنار تصاویر ماهواره‌ای قرار دارند استفاده می‌شود. با این ‌وجود، استفاده از این ضرایب به دلیل یکسری خطاهای سامانمند که در جمع‌آوری آن‌ها وجود دارد منجر به تولید DEM خط...

Journal: :Discrete Applied Mathematics 1997
VassilisGiakoumakis, IrenaRusu,

Journal: :Discrete Applied Mathematics 1997
Vassilis Giakoumakis, Irena Rusu,

We use the modular decomposition to give O(n(m + n)) algorithms for finding a maximum weighted clique (respectively stable set) and an approximate weighted colouring (respectively partition into cliques) in a (P5, P5)-free graph. As a by-product, we obtain an O(m+n) algorithm for finding a minimum weighted transversal of the C5 in a (P5, P5)free graph.

Ekram Mohammadi, Sedigheh Ghasemi,

A person, who is talented, performs in a certain capacity above the norm. Talent is different from intelligence which is a response to a circumstance using knowledge and skill. The attributes of talent are exceptional memory, rapid processing speed, and high motivation, an affinity for learning, creativity and optimal cognition. There is some proof suggests that certain aspects of talent are re...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید