نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23970328  

Journal: :Journal of Process Control 2014
SalmaMesmoudi, IsabelleAlvarez, SophieMartin, RomainReuillon, MarietteSicard, NathaliePerrot,

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1385

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی 1393

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده زبانهای خارجی 1393

this study investigated (a) the learners’ existing reading strategy repertoire, (b) the effect of instruction in reading strategies on learners’ strategic performance, and (c) the effect of explicit instruction in top-down reading strategies on reading comprehension ability of intermediate learners. the study was conducted with 40 intermediate efl learners in two groups of experimental and cont...

1999
Nirvikar Singh,

by Daniel Friedman and Nirvikar Singh Economics Department UC Santa Cruz May 21, 1999 Abstract Using a simple symmetric game to illustrate, we point out shortcomings in previous theoretical accounts of how the human vengeance motive survives despite a free rider problem. We offer a new theoretical explanation involving the coevolution of genes that determine the capacity for vengeance and memes...

2005
Hans Carlsson, Håkan Holm,

We consider a collusive arrangement as an agreement by the players of a game to restrict their choices to certain subsets of their strategy sets. A (collusive) scheme is the Cartesian product of such strategy subsets. We require schemes to be closed under sequential rationality. Using this solution concept, we apply the global game approach (Carlsson and van Damme, 1993) to the infinitely repea...

Journal: :PLoS ONE 2012
GabrielPiedrafita, KepaRuiz-Mirazo, Pierre-AlainMonnard, AthelCornish-Bowden, FranciscoMontero,

Ory S,

Early determination of pregnancy viability is essential for women at risk for experiencing ectopic pregnancy or spontaneous abortion. Several markers of pregnancy viability have been identified including serial human chorionic gonadotropin (hCG) monitoring and sonography, in addition to several less commonly available biochemical markers. An ideal test would be readily available, inexpensive an...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1391

چکیده: سرطان پستان دومین عامل مرگ مرتبط با سرطان در خانم ها است. از آنجا که سرطان پستان یک تومور وابسته به هورمون است، می تواند توسط وضعیت هورمون های استروئیدی شامل استروژن و پروژسترون تنظیم شود. استروژن نقش مهمی در توسعه و پیشرفت سرطان پستان ایفا می کند و تاثیر خود را روی بیان ژن های هدف از طریق گیرنده های استروژن اعمال می کند. اما گروه دیگری از گیرنده های هسته ای به نام گیرنده های مرتبط به ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید