نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23969344  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آمو...

پایان نامه :0 1390

انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391

مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی ...

Journal: :American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology 2008
Sreerama Shetty, Joseph Padijnayayveetil, Torry Tucker, Dorota Stankowska, Steven Idell,

The urokinase-type plasminogen activator (uPA), its receptor (uPAR), and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) are key components of the fibrinolytic system and are expressed by lung epithelial cells. uPA, uPAR, and PAI-1 have been strongly implicated in the pathogenesis of acute lung injury (ALI) and pulmonary fibrosis. Recently, it has become clear that regulation of uPA, uPAR, and PAI-1 ...

Background and Objectives: The use of Bacillus probiotics is an interesting way for manufacturing healthier meat and meat products as functional foods and also a valuable solution for overcoming the constraints related to the stability of probiotic strains of Lactobacillus and Bifidobacterium during processing and storage of foods. This work is an attempt to investigate the influence of common ...

B. Eslami Tehrani, M. Hamzeloo-Moghadam, M. Mosaddegh, N. Taiebi, S. Esmaeili,

Improving the solubility of non-soluble herbal materials is an issue of interest in cell culture based experiments. Evaluating the biological activity of these materials could become possible with the aid of cosolvents/surfactants which obviously should have little or no cytotoxic activity. In the present study, the cytotoxic activity of six cosolvents/surfactants: ethanol, methanol, Tween 20 a...

Mohd Hamim Rajikin, Mohd-Fazirul Mustafa, Nor-Ashikin Mohamed Noor Khan, Norhazlin Jusoh, Nuraliza Abdul Satar, Razif Dasiman, Wan-Hafizah Wan Jusof,

Background Timing of the first zygotic cleavage is an accurate predictor of embryo quality. Embryos that cleaved early (EC) have been shown to exhibit higher developmental viability compared to those that cleaved at a later period (LC). However, the viability of EC embryos in comparison to LC embryos after vitrification is unknown. The present study aims to investigate the post-vitrification de...

Journal: :HOLOS 2016
Albérico CanárioTeixeira, Ana Catarina FernandesCoriolano, Alexandro Vladno daRocha,

Journal: :Semina: Ciências Agrárias 2017
Marcos AurelioLopes, Lucio ViolinJunqueira, Fábio Raphael PascotiBruhn, Andreia AlvesDemeu, Marilane Das DoresSilva,

Journal: :Brazilian Archives of Biology and Technology 2012
Francisco Luiz GumesLopes, DalvaSbruzzi, Kleber Vanio GomesBarros, Juliana FerrariFerreira, José Carlos CurveloSantana, Roberto Rodrigues deSouza, Elias BasileTambourgi,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید