نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23969344  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

جان برتن استاد بازنشسته دانشگاه سنت‏اندروز، مولف کتاب جمع‏آوری قرآن است. این اثر در سال 1977 توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسید. در نگاه اول، اثر مذکور مشتمل بر دو بخش و هر بخش دارای پنج فصل است. مولف در بخش اول به مسأله نسخ می‏پردازد و در مورد این که آیا قرآن سنت را نسخ کرده و یا بالعکس، به تفصیل سخن می‏گوید. نظرات شافعی و مخالفانش را در این‏باره به طور مشروح بیان می‏کند. وی سه شکل ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1376

هدف از انجام این تخقیق بررسی رابطه احتمالی بین سطح مهارت زبان خارجی (foreign language proficiency) و ساختار مهارت زبان خارجی بود. تعداد 314 زبان آموز مونث و مذکر که عمدتا دانشجویان رشته های زبان انگلیسی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند در این تحقیق شرکت کردند. از لحاظ سطح مهارت زبان خارجی شرکت کنندگان بسیار با هم متفاوت بودند، (75 نفر سطح پیشرفته، 113 نفر سطح متوسط، 126 سطح مقدماتی). کلا ...

پایان نامه :0 1391

employees always concern about losing their job , or in other word , losing their income resources. for this purpose, every government requires strong system for covering these concerns. the unemployment insurance (ui) program’s can be used for achieving this goal. in this thesis, we price ui based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. we use the weibull dis...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1386

دوره مشترک کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس_ دانشگاه تکنولوژی lule? چکیده پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش اینترنت بانک توسط مشتریان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص رشد اینترنت جهت تراکنش های معاملات بازرگانی، تاثیر بسیار عمیقی در صنعت بانکداری داشته است.این در حالی ست که نفوذ بانکداری اینترنتی در کشورهای در حال توسعه بسیار کندتر از نفوذ آن ...

Journal: :International Journal of Innovative Research in Engineering & Management 2017
MsC. Orlando MoreiraGuedes Junior, Master. Ana Carolina Xaves FerreiraGu...,

Hadi Tavakkoli, Samaneh Noori Gooshki,

Objective: In recent years, antibiotics have been used widely in the glob to prevent and treat bacterial diseases. They injected into eggs to eliminate pathogens and prevention of egg transmission of disease, but the adverse effects of drugs have always been a major concern. There is little information available about the safety of tetracycline drugs in the embryonated eggs of the birds. The ob...

پایان نامه :0 1374

this thesis aims to adduce an unmitigated and comprehensive explication concerning the relationship of three significant elements of fiction: setting, chracter and theme. my research is basically placed on two outstanding novels of the 19th century: emily brontes wuthering heights and thomas hardys return of the native. my endeavour lies in studying the correlation among the three above-mention...

Journal: :Revista de Ciências Agrarias - Amazon Journal of Agricultural and Environmental Sciences 2014
Joaquim Alves deLima, Geraldo MagelaPereira, Luciano OliveiraGeisenhoff, Welligton Gomes daSilva, Rodrigo Otávio Rodrigues de MeloSouza, Renato Carvalho VilasBoas,

Journal: :IFAC-PapersOnLine 2016
MiladNavaei, Peter J.Hesketh, AlirezaMahdavifar, GaryMcMurray,

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری 1390

تصویرسازی قابلیتهای فراوانی را دارا است

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید