نتایج جستجو برای: water equity

تعداد نتایج: 518945  

2009
CARL BAUER,

The global water crisis has gotten wider public and political attention since the early 1990s. Growing demands for water have increased competition, conflict, and environmental impacts, so good water supplies have become relatively more scarce and valuable. Calls for policy reforms to improve how we allocate and manage water have led to disagreement on the approach those reforms should take. On...

Journal: :Electronic Green Journal 2010
Peter C.Little,

Journal: :Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences 2014
M.Grande, C.Galvão, L.Miranda, I.Rufino,

Journal: :Zbornik radova Pravnog fakulteta, Nis 2017
MihajloVucic,

Journal: :International Feminist Journal of Politics 2007
AndreaMoraes, Patricia E.Perkins,

Journal: :Revue de géographie alpine 2013
RémiSchweizer,

2005
Gunter Schramm,

The withdrawal of water for i r r igat ion in the d ryer regions of Mexico already accounts for some 91% of potential availabil i ty. Fur ther expansion of i r r igated acreage, therefore, must re ly more on increased water use efficiency ra ther than increased supply from engineering works. A pr ime ins t rument to br ing about such an improvement could be an appropriate water pr ic ing s t ru...

Journal: :SSRN Electronic Journal 2014
SwannBommier, CCcileRenouard,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید