ویراساینس

جستجوی هوشمند و دسترسی به 10 میلیون مقاله و منبع معتبر

338,300 پژوهشگر

از ویراساینس برای یافتن منابع علمی استفاده می کنند

همین الان ثبت نام کنید

338,300پژوهشگر

دکتری
65,950
کارشناسی ارشد
186,065
کارشناسی
86,285

منابع مورد نیاز خود را به آسانی پیدا کنید

به میلیون ها مقاله متن کامل دسترسی پیدا کنید

از مقالات جدید مطلع شوید و همیشه به روز بمانید

1
رصد روزانه هزاران ژورنال داخلی و خارجی
ربات های هوشمند ویراساینس هزاران ژورنال معتبر داخلی و خارجی را روزانه رصد می کنند تا مقالات جدید را بیابند
2
افزودن مقالات جدید
مقالات جدیدی که منتشر می شود همان روز به مخزن مقالات ویراساینس اضافه می شود برای کاربران ویراساینس در دسترس قرار می گیرد. مخرن ویراساینس همکنون از بیش از 10 میلیون مقاله متن کامل تشکیل شده است.
3
دسترسی نامحدود
ویراساینس محدودیت دانلود ندارد. به هر تعداد که نیاز دارید میتوانید متن کامل مقالات را مشاهده و دانلود کنید.
4
دنبال کردن ژورنال ها و موضوعات
ژورنال ها و موضوعات مورد علاقه خود را دنبال کنید و از طریق ایمیل از انتشار مقالات جدید مطلع شوید

ویراساینس چگونه کار می کند؟

ژورنال های رشته خود را بیابید و دنبال کنید

علوم انسانی
حقوق - مدیریت - تاریخ - فلسفه - علوم اجتماعی - علوم تربیتی - روانشناسی ...
علوم مهندسی
مهندسی برق - مکانیک - صنایع - عمران - معدن - شیمی ...
علوم پزشکی
پزشکی - پیراپزشکی - دندانپزشکی - دامپزشکی ...
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
زراعت و باعبانی - خاکشناسی - شیلات - مرتع و آبخیزداری ...
علوم پایه
فیزیک - ریاضیات و آمار - علوم زمین - جغرافیا ...
علوم زیستی
زیست شناسی - بهداشت و سلامت - علوم تغذیه - بوم شناسی ...
آرشیو ژورنال

جدیدترین مقالات

ارتباط ریسک و پذیرش نهاده های جدید در کشاورزی؛ مورد پژوهشی صیفی‌کاران استان کرمان

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت‌ها و عملکردها مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده‌ها و نوع نهاده‌ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده‌های جدید علاوه بر قیمت ستانده‌ها و نهاده‌ها و سطح تولید، به عوا...

متن کامل
بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران و شرکای عمده تجاری

یکی از هدف‌های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه‌ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده‌ی تجاری، طی دوره‌ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره‌ی یوهانس و یوسلیوس می‌باشد، ...

متن کامل
تعیین ارزش اقتصادی و بهره‌وری آب در محصولات عمده ایرانشهر

هدف این مطالعه، تعیین ارزش اقتصادی و بهره‌وری آب کشاورزی از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید، در مزارع تحت کشت گندم و هندوانه در منطقه ایرانشهر در سال زراعی 97-96 می‌باشد. برای تعیین ارزش اقتصادی آب، توابع انعطافپذیر و انعطاف‌ناپذیر مورد استفاده قرار گرفت. پس از برآورد این توابع، به‌منظور انتخاب بهترین شکل تابع تولید از فرض‌های کلاسیک و آزمون‌های اقتصاد‌سنجی استفاده شد.همچنین بر...

متن کامل
بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع‏آوری داده‏ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته‏های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط‏زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مق...

متن کامل
اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان

بوشکان یکی از مهم‌ترین دشت‌های استان بوشهر می‌باشد که به عنوان قطب کشاورزی این استان به شمار می‌رود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت در مناطق مختلف دشت بوشکان می‌باشد. براین اساس در این تحقیق از مدل WEAP و ماژول اقتصادی-زراعی آن MABIA برای بررسی وضعیت هیدرولوژیکی این دشت و همچنین عملکرد و نیاز آبی محصولات کشاورزی استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مدل برنامه ...

متن کامل
تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های اقتصادی ایران (صنعت، خدمات، کشاورزی)

هدف این مطالعه بررسی تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در بخش های اقتصادی ایران است. بدین منظور از داده های تابلویی شامل داده های سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در طول سالهای 1395-1379 استفاده شده است و با استفاده از آزمون ریشه واحد مشخص گردید که متغیرها هم متغیرهای مانا و هم نامانا هستند بنابراین از روش میانگین گروهی (MG) برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده شد ...

متن کامل
تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می‌توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می‌باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی...

متن کامل
رابطه بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط‌زیست درکشورهای منتخب منا

در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار توجه به آسیب های زیست محیطی ناشی از بخش انرژی، امری ضروری محسوب می گردد. بخش عمده ی گازهای آلاینده و گلخانه ای منتشرشده در جهان به صورت گاز دی اکسیدکربن و ناشی از سوخت های فسیلی حاصل از گسترش توسعه صنعتی و حمل و نقل است. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط زیست در کشورهای منتخب منا طی دوره ی زمانی 2016-1996 با استفاده از سیستم ...

متن کامل
مؤلفه‌های اثرگذار بر ترجیح مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ با برچسب‌های پایداری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

تولید گوشت مرغ با برچسبهای پایداری یا برچسبهای ارگانیک، سبز و سالم، نیازمند شناخت ترجیح مصرفکنندگان به موادغذایی با این برچسبهاست. از این رو، مطالعه حاضر تلاش میکند تا مهمترین مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسبهای پایداری را با بهرهگیری از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مورد بررسی قرار دهد. دادههای مطالعه با جمع آوری 200 پرسشنامه از مصرفکنندگان مشهدی با استفاده از روش نمونهگیری ت...

متن کامل
بررسی تمایل پسته‌کاران استان یزد به مشارکت در قراردادهای کشاورزی

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد قراردادهای کشاورزی می‏توانند درآمد کشاورزان را افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی ترجیحات پسته‌کاران شهرستان ابرکوه در استان یزد برای طراحی خصوصیات قراردادها می‌باشد، تا از این طریق بتوان قراردادهایی را طراحی کرد که انگیزه مشارکت بیشتر کشاورزان را در پی داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز از 103 باغدار پسته در سال 1397 و از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. در این تحقی...

متن کامل
ارزیابی اثر ساختار بازار واردکنندگان اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حا...

متن کامل
بررسی عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب آسیا و اروپا

در دهه‌های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط‌‌زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست‌کره مقایسه می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طری...

متن کامل
شناسایی راهبردهای مطلوب مدیریت صحیح منابع آب کشاورزی از دیدگاه بهره‌برداران خرده‌پا (مطالعه موردی دهستان درزآب، شهرستان مشهد)

کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدپذیر، سبب شده است تا تمرکز رویکردهای مدیریتی در اکثر نقاط دنیا از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا تغییر کند. بر این اساس پژوهش حاضر بدنبال شناسایی راهبردهای مطلوب جهت مدیریت صحیح منابع آب از دیدگاه کشاورزان بهره بردار در سطح خرد می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT-QSPM استفاده گردید. واحد تحلیل 96 کشاورز خرده مالک در 10 روستای دهستان ...

متن کامل
درجه توسعه یافتگی روستاهای استان کرمانشاه (کاربرد روش تاکسونومی عددی)

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین من...

متن کامل
Solving a Multi-Item Supply Chain Network Problem by Three Meta-heuristic Algorithms

The supply chain network design not only assists organizations production process (e.g.,plan, control and execute a product’s flow) but also ensure what is the growing need for companies in a longterm. This paper develops a three-echelon supply chain network problem including multiple plants, multiple distributors, and multiple retailers with amulti-mode demand satisfaction policy inside of pro...

متن کامل