استخراج دانش از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق پذیر جهت شناسایی عوارض خاص شهری (مطالعه موردی: درختان و ساختمان ها)

نویسندگان

پرهام پهلوانی

p. pahlavani school of surveying and geospatial engineering, university of tehran, tehran, iranدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی -پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران حامد امینی امیرکلائی

h. amini school of surveying and geospatial engineering, university of tehran, tehran, iranدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی -پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران

چکیده

امروزه از سیستم های شناسایی قدرتمندی جهت کلاسه بندی داده ها استفاده می شود که روند یادگیری در آن ها به صورت جعبه سیاه بوده بگونه­ای که نحوه کلاسه­بندی و ارتباط بین توصیفگرها برای کاربر قابل فهم نمی­باشند.. درحالی که قابل فهم بودن دانش بدست آمده توسط سیستم های شناسایی می تواند کمک شایان توجهی به کاربر نماید تا کلاسه بندی را با دقت و صحت بیشتری انجام دهد. ازاین رو کشف دانش در قالب استخراج مجموعه­ای از قوانین جهت کلاسه بندی دادها ازجمله موضوعات مهم و پرکاربرد در پردازش تصویر می باشد که سبب درک بهتر روش کلاسه­بندی و بهبود آن در گام­های بعدی می­گردد. هدف این مقاله، پیشنهاد روندی جهت استخراج قوانین فازی به صورت شرطی از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق پذیر برای کلاسه بندی داده های لیدار و تصاویر هوایی رقومی می باشد. تا بدین وسیله میزان اهمیت و ارتباط بین توصیفگرهایی که منجر به استخراج یک عارضه خاص می­گردند در قالب یکسری قوانین فازی با زبان قابل فهم برای کاربر شناسایی گردند. به بیان دیگر مشخص شود که ارتباط کدامیک از توصیفگرها در شناسایی یک عارضه از بالاترین میزان اهمیت برخوردار است. در این راستا ابتدا تعدادی توصیفگر بالقوه اولیه تولید شده و سپس توصیفگرهای بهینه توسط الگوریتم ژنتیک انتخاب شدند. با وارد نمودن داده های آموزشی به الگوریتم جداسازی تورانه ای مقادیر اولیه برای مجموعه­های فازی در مقدم قوانین تعیین گشت و طی فرآیند آموزش، کلاسه بندی کننده نهایی ایجاد و دو کلاس درختان و ساختمان ها شناسایی گشتند. سپس با پیشنهاد یک روش فازی-­­ مبنا و با استفاده از توابع عضویت نهایی بدست آمده از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق پذیر و داده های آموزشی اخذشده از لایه های توصیفگر، مجموعه قوانین فازی مؤثر از فرآیند شناسایی استخراج گشت. قوانین فازی استخراج شده از این روش از لحاظ منطقی و با در نظر گرفتن لایه های توصیفگر مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان از توانایی بالای روش پیشنهادی در استخراج قوانین از فرآیند شناسایی داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج دانش از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق‌پذیر جهت شناسایی عوارض خاص ‌شهری (مطالعه موردی: درختان و ساختمان‌ها)

امروزه از سیستم‌های شناسایی قدرتمندی جهت کلاسه‌بندی داده‌ها استفاده می‌شود که روند یادگیری در آن‌ها به‌صورت جعبه‌سیاه بوده بگونه­ای که نحوه کلاسه­بندی و ارتباط بین توصیفگرها برای کاربر قابل فهم نمی­باشند.. درحالی‌که قابل‌فهم بودن دانش بدست آمده توسط سیستم‌های شناسایی می‌تواند کمک شایان توجهی به کاربر نماید تا کلاسه‌بندی را با دقت و صحت بیشتری انجام دهد. ازاین‌رو کشف دانش در قالب استخراج مجموعه­...

متن کامل

بررسی سیستم های نوروفازی انطباق پذیر در شناسایی ساختمان های شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده های لیدار

شناسایی و استخراج عوارض از تصاویر هوایی از دیرباز مورد توجه بسیاری از محققین فعال در فتوگرامتری و سنجش ازدور بوده است. با ظهور سنجنده های جدید مانند لیدار و ترکیب داده های این سنجنده ها و تصاویر هوایی بحث شناسایی و استخراج وارد دوره جدیدی شده است. به دلیل توانایی زیاد مدل های نروفازی انطباق پذیر (انفیس) در حل مسائل پیچیده، استفاده از این مدل ها به صورت روز افزون در حال افزایش می باشد. مدل های ن...

متن کامل

شناسایی ساختمان ها در ابر نقاط داده لیدار برمبنای بکارگیری سیستم استنتاج فازی

شناسایی ساختمان­ها از موضوعات مورد علاقه در فتوگرامتری و سنجش از دور است که می­تواند در مدل­سازی­ سه­بعدی شهر­ها مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق، شناسایی ساختمان­ها با استفاده از ابر نقطه لیزر اسکنر هوایی (LiDAR) برمبنای بکارگیری سیستم استنتاج فازی می­باشد. در این­ راستا، حذف نویز و داده­های اشتباه همواره به عنوان یکی از چالش­های استفاده از ابر نقطه داده لیدار مطرح می­باشد. لذا، در روش...

متن کامل

ارائه مدلی جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی انطباق پذیر (ANFIS)

یکی از مهم¬ترین تهدیدات اقتصاد ملی، ورشکستگی شرکت¬ها است. ارزیابی ورشکستگی، اطلاعات ارزشمندی را فراهم می¬نماید که به واسطه آن، دولت¬ها، سرمایه¬گذاران و سهامداران می¬توانند تصمیم-گیری¬های مالی خود را به منظور جلوگیری از ضرر و زیان¬های احتمالی پایه¬گذاری کنند. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت پیش¬بینی ورشکستگی با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی انطباق¬پذیر (ANFIS) است. جامعه آماری برای انجام ت...

متن کامل

سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه

هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی سری زمانی قیمت سکه برای انجام معاملات بسامدبالا است. بدین منظور، نوعی شبکه عصبی-فازی معرفی می‌شود که به کمک استدلال فازی و ترکیب آن با قابلیت شناسایی الگوی شبکه‌های عصبی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد و بر مبنای پیش‌بینی‌ها، معاملات بسامدبالا انجام می‌شود. برای پالایش ورودی‌های غیرضروری در فرایند آموزش، نوعی مدل نوسان مبتنی بر رخداد، پیشنهاد و به انفیس متصل شده است. مدل‌...

متن کامل

استخراج سایه ساختمان از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا با تلفیق اطلاعات لبه و جهت عوارض نقطه‌ای

در بسیاری از کاربردهای سنجش از دور، خصوصا در پردازش تصاویر با قدرت تفکیک بالا، شناسایی سایه یک مرحله پیش پردازشی مهم است. سایه بیانگر اطلاعاتی در مورد شکل، موقعیت نسبی و جهت شیئ است که در محیط‌های شهری بخش قابل‌ توجهی از تصویر را اشغال می‌کند و می‌تواند در تفسیر عوارض اثرات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد. به‌عنوان نمونه برآورد ارتفاع عوارض مرتفع و شناسایی موقعیت ساختمان به کمک سایه صورت می‌گیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فنون نقشه برداری

جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۷۹-۹۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023