یادگیری یک زبان خارجی: ترکیب زبان فرانسه و زبان عربی

نویسندگان

nadia ali el sayed ibrahim saïd

دانشیار آموزش زبان فرانسه ، دانشکده کفر الشیخ مصر agnès salinas

دانشیار دانشگاه کاین نورماندی

چکیده

روند تدریس/ یادگیری مهارتهای شفاهی در زبان فرانسه، توسط عرب­زبانان به معنای تصاحب یک سیستم لغوی، دستوری، آواشناختی کاملا متفاوت از زبان مادری می­باشد . این تصاحب، وابسته به نقاط شباهت و تفاوت بین این دو زبان (بیگانه و مادری)، می­تواند باعث تسهیل (انتقال مثبت) و یا باعث ایجاد مانع (ترکیب) شود. هدف از این مقاله بررسی تفاوتهای لغوی، دستوری، آواشناختی بین زبان فرانسه و زبان عربی و بویژه زبان فرانسه و گویش مصری است. برای این منظور، چند نمونه از اشتباهات ناشی از ترکیب زبانی این دو زبان در سطح شفاهی ارائه خواهیم داد. همچنین چند روش برای اصلاح این اشتباهات و تسهیل کار معلمان زبان فرانسه و چند روش برای انجام فرایند تدریس/ یادگیری زبان فرانسه به عرب زبانان بکار خواهیم برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی برای پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهای ی...

متن کامل

ارتباط به‎کارگیری راهبردهای یادگیری و سطح مهارت فراگیران زبان انگلیسی به‎عنوان یک زبان خارجی

چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط به‎کارگیری راهبردهای یادگیری در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی و مهارت زبانی آنها در میان دانشجویان زبان انگلیسی می‎باشد. این گروه شامل 189 دانشجوی سال اول زبان انگلیسی بوده که  به روش نمونه‎گیری تصادفی گروهی از میان 368 دانشجوی سال اول زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن انتخاب شده‌اند. در این تحقیق از پرسش‎نامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد (SILL) و نسخ...

متن کامل

نقش جهت‌گیری‌های انگیزشی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

در این پژوهش، ارتباط بین جهت‌گیری‌های انگیزشی، شامل وضعیت بی‌انگیزشی، انگیزش بیرونی، درونی و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونة تحقیق شامل 199 دانشجوی دانشگاه شیراز بود. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به این منظور از تمامی کلاس‌های انگلیسی عمومی دانشگاه شیراز، 7 کلاس به تصادف انتخاب و تمامی دانشجویان این کلاس‌ها مورد مطالعه ...

متن کامل

…دَر زبان فارسی رساتر از زبان عربی!

زبان‌ها از نظر قدرت و ضعف و رسایی و نارسایی در بیان مطلب درجات مختلفی دارند که قوی‌ترین یا از جمله قوی‌ترین آنها زبان عربی (العربیه الفصحی) است؛ به‌برکت تحقیقات و کارهای زیادی که مسلمانان از همه اقوام (مخصوصاً ایرانیان) در طول قرن‌ها به انگیزه دینی در مورد آن انجام داده‌اند! با وجود این، تعدادی از ساختارهای جمله و عبارت در زبان فارسی بسیار رساتر و قوی‌تر است نسبت به آنچه مربوط به زبان عربی است ک...

متن کامل

تاثیر راهبردهای یادگیری زبان دوم بر فرآیند یادگیری زبان عربی

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی برای پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان دوم ...

متن کامل

نیازهاى کاربردى زبان براى فراگیران زبان عربی غیر اهل زبان

مهمترین و اساسى ترین نیازهای فراگیران زبان عربى غیر اهل زبان، در چهار حوزه ؛ اصوات، واژگان، ترکیب ها  و  جمله می باشد. در تهیه محتوا ی علمى برای آموزش و یادگیری زبان عربى برای این گروه از متعلمان توجه به نکات زیر ضرورى است: -     بیشترین مشکلات آموزش زبان عربى برای غیراهل زبان در حوزه ترکیب ها  است. -     در آموزش زبان باید بین ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
recherches en langue et litterature françaises

جلد ۸، شماره ۱۴، صفحات ۴۱-۷۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023