شیوه ‏های تبلیغی وهابیت و راههای مقابله با آن

نویسندگان

محسن نبی نژاد

چکیده

امروز دشمن به پشت دروازه‏های عقیدتی جوانان شیعه رسیده و مرتبا با شبیه خونهای فرهنگی سعی در فلج نمودن اعتقادات شیعی دارد. دشمن صدر اسلام، آشکارا غیر مسلمان بود و در صف مخالفان اسلام می‏جنگید، اما دشمن امروز، خود را مسلمان می‏داند و به نام دین و دفاع از دین به دین ضربه وارد می‏کند که این به مراتب خطرناکتر است. سلفی هادر صف مقدم اهل بیت ستیزی در قالب برنامه‏های آموزشی مدارس وهابی،نفرت و دشمنی نسبت به مذاهب دیگر اسلامی می‏پراکند. تاسیس هزاران مدرسه، دانشگاه، مرکزفرهنگی و انتشاراتی، سایت، ماهواره، تلویزیون و رادیو و اشاعه گروههای تروریستی، در دستور کار سلفیون می‏باشد. تبیین تلاشها و شگردهای تبلیغی فرقه وهابیت و همچنین بررسی علل نفوذ و گسترش تبلیغی آنان، ما را در امر مبارزه با وهابیون یاری می‏رساند. در این پژوهش، تبلیغ وهابیون در سایه تهمت، تکفیر، کشتار و نشر و توزیع کتب ضاله و تحریف و تقطیع منابع اصلی اسلامی و ممنوعیت تحقیق برای شهروندان عربستانی بررسی می‏شود. از دیگر سو: فتاوای سلفیون در راستای کمک به اسرائیل خود مبحث جداگانه‏ای می‏طلبد. در انتها روشهای مبارزه با تهاجمات و تبلیغات سلفیون بررسی شده است. وهابیت را، نمی‏توان صرفا یک فرقه اعتقادی محسوب کرد، وهابیت جنبه سیاسی به خود گرفته و به صورت ابزاری در دست استعمار و دشمنان تشیع(در قالب طالبان و القاعده) قرار دارد. مکاتب اربعه اهل تسنن یک سیر طبیعی داشتند ولی وهابیت ساختگی است.جریان وهابی‏ مانند جریان جنگ صفین است که قرآن‏ها را برسر نیزه کردند و مسائل مهم اعتقادی اسلام را کنار گذاشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوه مقایسه در قرآن و کارکرد تربیتی و تبلیغی آن

شیوه مقایسه در قرآن و کارکرد تربیتی و تبلیغی آن   چکیده روش­های تربیتی وتبلیغی متنوعی برای پیشبرد اهداف دینی و توجه افراد جامعه به مقاصد دینی، مورد بهره­برداری قرار می­گیرد.بر این اساس، روش مقایسه در عرصه تربیت و تبلیغ قرآنی کاربرد وسیعی دارد.این روش ابعاد گوناگونی داشته و از جمله فواید آن، اثبات عقاید دینی، ایجاد تفکر صحیح و منطقی، تقریب مسایل غریبه به ذهن و مجاب کردن معاندان می­باشد همچنی...

متن کامل

مقایسة شیوه های ارتباطی و تبلیغی چهره های قرآنی با روش‌های تبلیغ امروزین

امروزه ارتباطات و تبلیغات مهم‌ترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همة مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه‌جانبه مرام خویش دارند. در روزگار کنونی تقابل نظام سلطه جهانی با فرهنگ حق‌محور و توحیدی اسلام بیش از هر زمان تبلور یافته و صف مؤمنان و مستکبران را به روشنی جدا ساخته است. آیات حیات‌بخش قرآن به‌عنوان تکیه‌گاه جبهة توحیدی، مشحو...

متن کامل

ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

در زمینه ارتباط بین پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض تاکنون تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض در بین معلمان تربیت بدنی شهر یزد بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مناطق یک و دو شهر یزد بودند (125 نفر). نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد، اما داده‌های 105...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه تخصصی اسلام پژوهان

ناشر: موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

ISSN

دوره 1

شماره شماره دوم - زمستان 91 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023