الگوی مدیریت تعارض در سیره و بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نویسندگان

مهران کشتکار

تهران سید جواد امینی

چکیده

تعارض پدیده ای اجتناب ناپذیر در هر جامعه است. با این حال، امکان هدایت، کنترل و حل آن در قالب مدیریت متناسب با فرهنگ همان جامعه میسر است. مدیریت تعارض، فرآیند تشخیص نقش مناسب تعارض در بین گروه ها و استفاده مطلوب فنون مرتبط، به منظور برطرف کردن یا تحرک آن برای اثربخشی است. جمهوری اسلامی ایران همواره در عرصه های مختلف، الگوی عملی را به جهانیان ارایه کرده است. مدیریت عملی امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)، در مواجهه با تعارضات داخلی و خارجی که حسب منافع و تکثر، تنوع و تفرق ویژگی های شخصیتی داخلی و محیط پیرامونی جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده است از جمله این الگوهاست. با هدف شناخت بهتر و به کارگیری الگوی یادشده، در مطالعه حاضر تلاش گردید تا با مراجعه به بیانات، سخنرانی ها و یادداشت های بزرگواران در سایت الکترونیکی آنان، به جمع آوری داده های مرتبط پرداخته و با استفاده از روش تحلیل محتوا، به تبیین الگوی مدیریت تعارض مبتنی بر دو نوع کلی و متفاوت «حمایت از تعارض» در مواجهه با مخالفین داخلی و خارجی و نیز تعارضاتی که ریشه در اعتقادات و اصول ارزشی بین اسلام و کفر دارد و نیز « پرهیز از تعارض»، در اموری با شاخصه انسجام داخلی، امت واحده اسلامی، هماهنگی بین المللی، مشترک بودن هدف و دشمن و نظایر آن پرداخته شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری(مدّظلّه)

الگوی مناسب مدیریت کشور در شرایطی که کشور با هجوم گستردة فرهنگی، تحریم‌‌های بی‌‌سابقة اقتصادی و توطئه‌‌های مختلف سیاسی برای تضعیف همه جانبة ایران اسلامی مواجه است، همواره دغدغة مسئولان و مدیران کشور بوده است. در چنین شرایطی، مدیریت جهادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدّظلّه) در حکم الگوی مطلوب مدیریتی برای نظام اسلامی طرح شده است، الگویی که قابلیت‌‌های لازم برای تحقق اهداف و آرمان‌‌های انقلاب ...

متن کامل

طراحی الگوی مدیریت اثر بخش در دهه عدالت و پیشرفت مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری دام ظله العالی

چکیده مقام معظم رهبریدام ظله العالی وجود میلیون ها جوان پرنشاط و تحصیلکرده در کشور، تجربه ای که در طول سالهای گذشته نخبگان و مسئولان کشور در مواجهه با مشکلات گوناگون بدست آورده اند و وجود زیرساختهای لازم را به عنوان سه عنصر فراهم کننده آمادگی کشور برای جهش و گام بلند می دانند. به همین جهت دهه ی چهارم از عمر پربار این انقلاب از سوی رهبر فرزانه ی آن، دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری شده است. وجه تسم...

طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

امروزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راه­های نیل به موفقیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مطرح می­باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز توجه ویژه­ای به جاری­سازی و عملی نمودن اقتصاد مقاومتی دارند. هدف این پژوهش طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیر...

متن کامل

تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه: یک مطالعه کیفی

در این پژوهش با توجه به اهمیت شناسایی فتنه و راه های مقابله با آن، سعی شده است تا بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شوند. این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا صورت گرفته، داده های موردنیاز برای این پژوهش، با استفاده از جستجوی موضوعی لغت "فتنه" در بین بیانات رهبر معظم انقلاب، نمایه شده در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و...

متن کامل

بازتعریف مفهوم سرمایه اجتماعی و دلالت های آن در دانش مدیریت مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی

سرمایه اجتماعی مقوله ای از جنس فرهنگ و تأثیرگذار در تمامی شئون اداره کشور است. از این رو هر کشوری می بایست متناسب با اقتضائات بومی خود تعریفی از سرمایه اجتماعی ارائه دهد تا بتواند اهداف کشور را محقق سازد. کشور جمهوری اسلامی ایران بنا به اقتضائات دینی و مذهبی خود و رسوخ اسلام در اعماق جان های مردم خود می بایست تعریفی از سرمایه اجتماعی را جامه عمل بپوشاند که متناسب با این بافت مذهبی باشد. از این ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
بهبود مدیریت

جلد ۸، شماره ۲۳، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023