تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده

نویسندگان

نادر شاکری

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حجت اله نیک بخت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران محمدعلی آذربیجانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی علی محمد امیرتاش

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

0

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر نوع تمرین بر مجموعه ی سازگاریهای عصبی- عضلانی در مردان جوان تمرین نکرده

  مقدمه: یکی از اساسی ترین اهداف علم تمرین تاکید بر عملکرد بهینه ی دستگاه های مختلف بدن و سازگاری در اجرای هر چه بهتر مهارت ورزشی است. تمرین های قدرتی و استقامتی سازگاری های متفاوتی را در بدن ایجاد می کنند که برخی متضاد با هم هستند. تحقیق حاضر به منطور بررسی هم زمان این دو نوع تمرین و سازگاری عصبی-عضلانی در آن ها انجام شده است.   مواد و روش ها: مطالعه شوندگان این تحقیق نیمه تجربی 36 مرد تمرین ن...

متن کامل

تاثیر تمرینات قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده C‌ سرم و فیبرینوژن پلاسمایی مردان جوان تمرین نکرده

مقدمه: بیماری‌های قلبی عروقی و از همه مهم‌تر مشکلات عروق کرونر از علل اصلی مرگ و میر در دنیای صنعتی امروز به شمار می‌رود. افزایش مقدار پایهCRP سرم و فیبرینوژن پلاسما از عوامل هشدار دهنده مستقل و قوی خطرات بعدی بیماری‌های قلبی عروقی معرفی شده‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده C‌و فیبرینوژن پلاسمایی مردان جوان تمرین نکرده بود. مواد و روش ها: تعداد 24 دانشجوی ...

متن کامل

تاثیر 10 هفته تمرین موازی، قدرتی و استقامتی بر شاخص‌های هورمونی، لیپیدی و التهابی در مردان تمرین ‌نکرده

مقدمه: اجرای همزمان چند نوع تمرین (مانند تمرین‌های قدرتی و استقامتی)، تمرین موازی نامیده می‌شود. تمرین‌های موازی در مقایسه با تمرین‌های استقامتی و قدرتی جداگانه، موجب بهبود بیشتر ترکیب بدنی و سلامت قلبی ـ عروقی می‌گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر 10 هفته تمرین مقاومتی، استقامتی و موازی (ترکیب تمرین مقاومتی و استقامتی) بر شاخص‌های هورمونی ](کورتیزول و تستوسترون، لیپیدی (LDL، HDL، TG وTC)[ و التها...

متن کامل

تأثیر نوع تمرین بر مجموعه ی سازگاریهای عصبی- عضلانی در مردان جوان تمرین نکرده

مقدمه: یکی از اساسی ترین اهداف علم تمرین تاکید بر عملکرد بهینه ی دستگاه های مختلف بدن و سازگاری در اجرای هر چه بهتر مهارت ورزشی است. تمرین های قدرتی و استقامتی سازگاری های متفاوتی را در بدن ایجاد می کنند که برخی متضاد با هم هستند. تحقیق حاضر به منطور بررسی هم زمان این دو نوع تمرین و سازگاری عصبی-عضلانی در آن ها انجام شده است.   مواد و روش ها: مطالعه شوندگان این تحقیق نیمه تجربی 36 مرد تمرین نکر...

متن کامل

اثر تمرین قدرتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، تستوسترون و کورتیزول در مردان لاغر کم‌تحرک

Background and Aim: Adiponectin is an important protective factor in pathogenesis of metabolic syndrome and cardiovascular disease and it has been reported that testosterone has a potential anti-diabetic role in men. Furthermore, cortisol is an anti-stress catabolic hormone. The purpose of this study was to survey effect of strength training on serum levels of adiponectin, testosterone, and cor...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه علوم ورزش

جلد ۳، شماره ۸، صفحات ۹۷-۱۱۵

پست های جدید