نگرشی بر دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

نویسندگان

احمد عسگری

پژوهشکده هواشناسی محمود سمیعی

سازمان هواشناسی کشور

چکیده

زاویه میل خورشید () یکی از ویژگی های مهم هندسه زمین و خورشید است. در این مطالعه 13 رابطه محاسباتی آن که در سال های اخیر ارایه شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. الگوریتم های میخالسکی[1](1988)، والراون[2] (1978) و رابطه بورگس[3] (1985)، در مقایسه با مقادیر واقعی در پنج سال انتخابی 1970، 1980، 1986، 1989 و 2001 به ترتیب دقیق ترین روابط شناخته شده اند. الگوریتم میخالسکی به عنوان دقیق ترین رابطه فقط دارای حداکثر خطای حدود 003/0 درجه در روز 9 مارس سال 1980 می باشد. رابطه معروف اسپنسر[4] (1971) و رابطه wmo (1984) [5] در ردیف های پنجم و ششم رتبه بندی شده اند و برای محاسبات دقیق مختصات خورشیدی و نیز مطالعات دقیق تشعشع سنجی و بهره برداری از انرژی خورشیدی مورد تأیید قرار نمی گیرند. رابطه اسپنسر (1971) که با چند جمله از بسط فوریه مقدار زاویه میل خورشید را بیان می کند تا حدود 1 درجه خطا را نشان می دهد. روابط کوپر[6] (1969) و پیسیمانیس[7] (1987) با رتبه های دوازده و سیزده دارای بیشترین خطا و به عنوان ضعیف ترین روابط تشخیص داده شده اند. 3. michalsky 4. walarven 5. bourges 6. spencer 7. world meteorological organization 8. cooper 9. pisimanis

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تغییر زاویه میل زمین بر روى آب و هوا

مانند دیگر پدیده ‏هاى طبیعى جهان زاویه میل محور زمین نیز دچار تغییر و دگرگونى مى‏ باشد. این تغییرات را مى‏ توان به دو بخش تقسیم کرد. اول تغییرات چرخه‏ اى منظم زاویه میل زمین که قسمتى از تغییرات میلانکویچى است و در هر 41 هزارسال مقدار آن مثبت و منفى 5/3 مى‏ باشد. دوم تغییرات بلند مدت زمین ‏شناسى زاویه میل زمین که به نظر مى ‏رسد این تغییرات یک سویه مى ‏باشد و از شروع فنروزوئیک (450 میلیون سال قبل...

متن کامل

بهبود دقت زاویه ای ردگیری در رادار آرایه فازی

مونوپالس، تکنیکی است که برای استخراج جهت تشعشع امواج، به کار می‌رود. تشعشع، می‌تواند ناشی از منابع فعال همچون آنتن رادار، اخلال‌گر و ... یا منابع غیرفعال همچون صفحات بازتاب‌دهنده‌ی بدنه‌ی یک هواپیما باشد. در حال حاضر تکنیک مونوپالس در بسیاری از سامانه‌های مدرن راداری بکار گرفته شده است. در دقت ردگیری رادار، ملاک ارزیابی عملکرد زاویهیابی، شیب تفاضل است که نیاز به داشتن اطلاعاتی دقیق از ابعاد آنت...

متن کامل

بهبود دقت زاویه ای ردگیری در رادار آرایه فازی

مونوپالس، تکنیکی است که برای استخراج جهت تشعشع امواج، به کار می‌رود. تشعشع، می‌تواند ناشی از منابع فعال همچون آنتن رادار، اخلال‌گر و ... یا منابع غیرفعال همچون صفحات بازتاب‌دهنده‌ی بدنه‌ی یک هواپیما باشد. در حال حاضر تکنیک مونوپالس در بسیاری از سامانه‌های مدرن راداری بکار گرفته شده است. در دقت ردگیری رادار، ملاک ارزیابی عملکرد زاویهیابی، شیب تفاضل است که نیاز به داشتن اطلاعاتی دقیق از ابعاد آنت...

متن کامل

مکانیابی پهنه های اکوتوریستی شهرستان پلدختر در فصول سال بر اساس GIS با تأکید بر زاویه تابش خورشید

صعنت گردشگری  به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی و منطقه­ ای می ­تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد. یکی از منابعی که امروزه توجه برنامه­ ریزان در امر گردشگری را پیش از پیش به خود جلب کرده، اکوتوریسم هستند. شهرستان پلدختر به دلیل داشتن میراث ­های طبیعی مستعد، آثار و ابینه تاریخی، شرایط اقلیمی منحصر به فرد  آب و هوای معتدل در دوره سرد سال، جاذبه تالاب های 11 گا...

متن کامل

روشی جدید جهت محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح

در این تحقیق، با استفاده از روش پردازش تصویر زاویه تماس قطره با سطح در حالت متقارن و نامتقارن بررسی و اندازه­گیری شد. در این روش زاویه تماس توسط آنالیز تصویر بدست می­آید و هیچ نیازی به مشخصات سیال و یا سطح جامد نیست. اساس فرایند اندازه­گیری، برطبق روش تقاطع همراه با تابع وزن گوسی است، به این صورت که در ابتدا نقطه تماس به صورت دقیق توسط اپراتور هریس مشخص و سپس یکسری از نقاط روی مرز قطره در نزدیک...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نیوار

جلد ۳۰، شماره ۵۸-۵۹، صفحات ۲۱-۴۱

copyright © 2015-2021