شیوع و عوامل موثر در حاملگی ناخواسته در خانم های حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد، ۱۳۷۷

نویسندگان

فریده محمدپور

faride mohammad por محمود رفیعیان

mahmoud rafieyan

چکیده

امروزه رشد جمعیت یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به حساب می آید. یکی از عوامل موثر در رشد بالای جمعیت، حاملگی های ناخواسته می باشد. علاوه برآن، حاملگی های ناخواسته عوارض جسمی و روانی زیادی برای خانم های حامله به همراه دارد. به منظور کاهش دادن میزان حاملگی های ناخواسته و همچنین کنترل رشد جمعیت و پی آمدهای ناشی از آن، نیاز به برنامه ریزی های مناسب، ضروری به نظر می رسد. لازمه برنامه ریزی در این زمینه، داشتن اطلاعات دقیق تر در مورد میزان شیوع و عوامل زمینه ساز حاملگی های ناخواسته می باشد که موضوع اصلی این بررسی می باشد. تعداد 758 خانم حامله که جهت زایمان به بیمارستان هاجر شهرکرد مراجعه کرده بودند توسط یک نفر کارشناس ماما مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه علاوه بر مشخصات دموگرافیک دارای سوالاتی در رابطه با نوع حاملگی (خواسته یا ناخواسته)، روش های احتمالی مورد استفاده جهت پیشگیری و چگونگی استفاده از آن، داروهای مصرفی و غیره بود. 218 مورد از 758 نفر از افرادی که تحت سوال قرار گرفتند، حاملگی ناخواسته داشتند. از این 218 نفر، 190 نفر موقع حامله شدن، حداقل از یک روش پیشگیری استفاده می کرده اند که از این تعداد، 146 مورد، یعنی 87% افراد، از روش پیشگیری بطور صحیح استفاده نکرده اند. سهل انگاری، ترس از عوارض، دلایل پزشکی و مخالفت همسر از مهم ترین عوامل عدم استفاده از روش های پیشگیری از حاملگی بوده است. روش منقطع (38.2%) و قرص (35.7%) از متداول ترین روش های مورد استفاده در افرادی بوده است که موقع حامله شدن از یک روش خاص پیشگیری استفاده می کرده اند. 35.7% افرادی که قرص مصرف می کرده اند و 38.2% افرادی که روش منقطع را مورد استفاده قرار داده اند دچار حاملگی ناخواسته شده اند، در صورتی که فقط 7.2% افراد با iud حاملگی ناخواسته داشته اند. میزان بی سوادی در خانم های با حاملگی ناخواسته و یا در همسران آنها نزدیک به دو برابر کل افراد مورد مطالعه است. باتوجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که علاوه بر عواملی چون پایین بودن سطح سواد، که تاثیر بسزایی در افزایش حاملگی های ناخواسته دارند، روش هایی مثل مصرف قرص که از مطمئن ترین روش های پیشگیری به حساب می آیند، در اینجا کاربرد چندانی ندارد. به نظر می رسد در مناطقی با سطح فرهنگی مشابه، متدهایی مثل iud یا نورپلانت که نیاز به اقدام خاص روزانه توسط مصرف کننده ندارند، نتایج بهتری در پی خواهند داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع و عوامل موثر در حاملگی ناخواسته در خانم های حامله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد، 1377

امروزه رشد جمعیت یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به حساب می آید. یکی از عوامل موثر در رشد بالای جمعیت، حاملگی های ناخواسته می باشد. علاوه برآن، حاملگی های ناخواسته عوارض جسمی و روانی زیادی برای خانم های حامله به همراه دارد. به منظور کاهش دادن میزان حاملگی های ناخواسته و همچنین کنترل رشد جمعیت و پی آمدهای ناشی از آن، نیاز به برنامه ریزی های مناسب، ضروری به نظر می رسد. لازمه برنامه ریزی در این زمین...

متن کامل

بررسی حاملگی های ناخواسته در زنان ساکن شهر و حومه مراجعه کننده به مرکز آموزشی ـ درمانی کوثر قزوین (1373)

چکیده در نیمه دوم ، سال 1373 به منظور بررسی حاملگی های ناخواسته در زنان ساکن شهر و حومه قزوین ، 398 نفر زن حامله مراجعه کننده به درمانگاه زنان و مامایی مرکز آموزشی و درمانی کوثر مورد مطالعه توصیفی قرار گرفتند . 280 نفر (4/70%) ساکن شهر و 118 نفر (6/29%) ساکن حومه بوده و میانگین سن آنها 5/24 سال با انحراف معیار 19/5 می باشد . میزان حاملگی های ناخواسته در زنان ساکن شهر 4/45% ، در زنان ساکن حوم...

متن کامل

بررسی شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل موثر بر آن در خانم های مراجعه کننده به درمانگاه های تنظیم خانواده بیمارستان های 10 شهر ایران، 1379

Introduction: Unwanted pregnancy is one of the most important problems in family planning programs especially in developing countries. This cross-sectional study was conducted to determine the prevalence of unwanted pregnancy and factors that contributes to it's existence in ten cities in Islamic Republic of Iran. Methods and Materials: From cases, 1548 subjects referring to the antenatal clini...

متن کامل

تأثیر برنامه آشناسازی بر کیفیت زندگی بیماران تالاسمیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر شهرکرد

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت¬های درمانی و به خصوص پس از کشف آهن¬زدا¬ها با درمان مناسب طول عمر نسبتاً طولانی را برای بیماران تالاسمی می توان انتظارداشت ولی مسأله¬ای که مطرح است بهبود کیفیت زندگی وکنترل عوارض دراین بیماران است. اکنون با توجه به افزایش طول¬عمر این بیماران ولزوم استفاده از راه های مختلف جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بر نامه آشناسازی بر کیفیت زندگی ب...

15 صفحه اول

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382

زمینه و هدف: دیابت حاملگی (Gestational Diabetes Mellitus) به درجات مختلف عدم تحمل کربوهیدرات که برای اولین بار در حاملگی بروز یا تشخیص داده شود اطلاق می گردد. شناسایی این اختلال در طول دوران بارداری می تواند از ایجاد عوارض آن بر مادر و جنین جلوگیری نماید. هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع دیابت حاملگی در خانم های حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل بوده است.روش کار: در این مطالع...

متن کامل

بررسی میزان شیوع حاملگی ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در خانم های حامله مراجعه کننده به آزمایشگاه های شهر سمنان

سابقه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از مشکلات مهم جامعه می باشد که سلامت مادر و کودک را به خطر می اندازد و هزینه های زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل می نماید. تحقیقات نشان می دهد، تعداد حاملگی های صورت گرفته در سراسر جهان حدود 200 میلیون در سال است، که بیش از یک سوم از این حاملگی ها ناخواسته هستند و 95 درصد از حاملگی های ناخواسته در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. لذا با توجه به بالا بو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۳۷-۴۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023