ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

نویسندگان

دکتر محمد رحیمیان

مهندس حمید یزدانی صابونی

چکیده

مطالعه و بررسی سازه های پرنده نشان می دهد که به دست آوردن حداقل دقت مناسب در محاسبه و تحلیل این سازه ها بطوریکه با خطاهای ساخت سازگار باشد از اهمیت خاصی برخوردار است برای این منظور آزمایشهای متعددی در موسسه آگارد در زمینه سازه ها صورت گرفته که در این مقاله به صورت مختصر نتیجه یکی از آزمایشها که بر روی نمونه ای از بال هواپیما انجام شده ارائه می شود . مهندسین محاسب و طراح سازه هواپیما روشهای متعددی را برای مدل سازی این سازه ها به کار می برند با مطالعه این روشها و میزان کارایی و دقت هریک می توان روشی مناسب و بهینه برای مدل سازی این قبیل سازه ها انتخاب نمود مقاله حاضر نتیجه این مطالعه را با ارائه مدلی مناسب با کارایی و دقت لازم در اختیار می گذارد .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر آسیب بال بر عملکرد و دینامیک یک هواپیما

هنگامی که یک هواپیما دچار آسیب می شود، پارامترهای سیستم بسته به محل و میزان آسیب، به شدت تغییر می کند و در صورت قابل‌ توجه بودن این تغییرات، اتوپایلوت قادر به کنترل هواپیما نمی باشد. شناخت پاکت‌پروازی و محدودیت‌های عملکردی هواپیمای آسیب‌دیده از الزامات اولیه برای بازیابی آن می‌باشد. در این مقاله پاکت‌پروازی مانوری یک هواپیما با بال آسیب‌دیده در ارتفاعات مختلف پروازی و میزان آسیب‌های مختلف استخر...

متن کامل

بررسی عددی ناپایداری آیروالاستیک یک بال هواپیما مبتنی بر روش اجزاء محدود و پانل غیردائم

ناپایداری آیروالاستیک که دربرگیرنده آثار متقابل تداخل سازه- سیال می باشد، یک پدیده مهم در طراحی هواگردها به شمار می رود. مقاله حاضر به بررسی رفتار آیروالاستیک و ناپایداری فلاتر بال هواپیما می پردازد. در این راستا، به منظور شبیه سازی سازه، روش اجزاء محدود با فرض جزء پوسته به همراه آثار غیرخطی ناشی از تغییر شکل های بزرگ هندسی، به کار گرفته شده است. همچنین، برای شبیه سازی جریان، از روش پانل غیردائ...

متن کامل

بررسی عددی جدایش محموله از بال هواپیما و مطالعه پارامترهای مؤثر بر مقدار سقوط محموله

این مقاله به شبیه‌سازی عددی جدایش محموله از بال هواپیما می‌پردازد. در این مطالعه اثر 4 متغیر  نسبت منظری بال، نسبت منظری محموله، نیروی بیرون‌انداز جلویی و پشتی مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه مورد استفاده برای گسسته‌سازی میدان حل جریان، از نوع شبکه بی‌سازمان بوده و معادلات حاکم بر جریان، معادلات اویلر هستند که به صورت هم‌زمان، با کد 6 درجه آزادی حرکت جسم صلب حل می‌شوند تا مسیر حرکت محموله به دس...

متن کامل

ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود...

متن کامل

استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار در طراحی بال هواپیما

آشفتگی جریان سیال در اطراف بال و وجود ارتعاشات در اثر حرکت فلپ‌ها، از جمله مشکلاتی است که در عملکرد هواپیماها به‌وجود می‌آید. از عوامل بروز این مشکلات می‌توان به عدم یکپارچگی قسمت‌های ثابت و متحرک بال و عدم کنترل کامل حرکت سازوکار فلپ بال اشاره کرد. طی سالیان اخیر یکی از راه‌های اصلاح و بهبود این مشکلات استفاده از خواص آلیاژهای حافظه‌دار در ساخت بال‌هاست. با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار بال‌ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نشریه دانشکده فنی

ناشر دانشکده فنی

ISSN 0803-1026

دوره 55

کلمات کلیدی
copyright © 2015-2021