جداسازی، شناسایی و اندازه گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درgluconacetobacter diazotrophicus

نویسندگان

محسن علمائی

چکیده

برای نیل به خودکفایی در تامین شکر، سطح زیرکشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیایی ازتی در استان خوزستان افزایش یافته که این مسئله آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. بنابر این استفاده از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و تامین بخشی از نیاز نیتروژن نیشکر ضروری و مفید به نظر می رسد. باکتری همیار تثبیت کنندة نیتروژن در نیشکر از گونهgluconacetobacter diazotrophicus می باشد که کاملاً درون بافتی بوده و در خاک زنده نمی ماند و جداسازی آن باعصاره گیری از بافت صورت می گیرد. تعداد 5 جدایه بومی و 3 سویه وارداتی از باکتری در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. باکتری در محیط استاندارد جامد lgip کلنیهای نارنجی تا قرمز رنگ ایجاد می کندکه در کشت کهنه قهو ه ای رنگ می شوند. در محیط کشت جامد سیب زمینی کلنیهای سفید رنگ ایجاد می شوند که پس از ده روز به رنگ قهو ه ای سوخته در می آیند. در محیط جامد گلوکزـ عصاره مخمرـ کربنات کلسیم (gyc) ایجاد کلنیهای قهو ه ای به همراه رنگدانة قهوه ای محلول در آب می نماید. باکتری در غلظت بالای گلوکز (30%) قادر به رشد است و تولید اسید استیک می نماید. این باکتری اکسیداز و نیترات رداکتاز منفی و کاتالاز مثبت می باشد. از اکسیداسیون الکل تولید اسید می نماید ولی مرحله بعدی اکسیداسیون را انجام نمی دهد. این باکتری دارای توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن میباشد که در جدایه های مختلف از 257-210 نانومول اتیلن در میلی لیتر.ساعت با روش احیای استیلن (ara) اندازه گیری گردید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درGluconacetobacter diazotrophicus

برای نیل به خودکفایی در تامین شکر، سطح زیرکشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیایی ازتی در استان خوزستان افزایش یافته که این مسئله آلودگی محیط زیست را به دنبال خواهد داشت. بنابر این استفاده از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و تامین بخشی از نیاز نیتروژن نیشکر ضروری و مفید به نظر می‌رسد. باکتری همیار تثبیت کنندة نیتروژن در نیشکر از گونهGluconacetobacter diazotrophic...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

تثبیت نیتروژن مولکولی توسط باکتری­های ریزوبیومی، منبع اصلی برای ورود پایدار نیتروژن مورد نیاز گیاهان به سیستم­های کشاورزی است. تثبیت زیستی مولکول نیتروژن در کشاورزی می­تواند به وسیله مایه­زنی گیاهان لگوم با باکتری­های ریزوبیومی دارای توانایی بالا در تثبیت این مولکول بهبود پیدا کند. آگاهی از تنوع زیستی جمعیت­های بومی این باکتری­ها برای طراحی تدابیر مایه­زنی موفق...

متن کامل

مقایسه اندامهای مختلف درخت اقاقیا از نظر میزان نیتروژن دریافتی از طریق فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی

خلاصه:درخت اقاقیا یکی از شناخته شده ترین گونه های گیاهی جهان از نظر میزان تثبیت نیتروژن بوده، که بطور وسیعی در پروژه های جنگلکاری در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. سوال اصلی این تحقیق این بود که آیا قسمتهای مختلف درخت اقاقیا (ریشه، ساقه و برگ)، به نسبت مساوی نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق نیتروژن تولید شده ازفرایند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی تامین میکنند. بدین منظور، بذرهای جمع آوری شده اقاقیا،...

متن کامل

خود باوری مدیران و اندازه گیری میزان آن

استقلال رای و نظر و عمل مدیریت دارای اهیمت زیادی می باشد و این مهم در فرهنگ عمومی نیز از جایگاه خاصی برخودار است. ما به کرات شنیده ایم که انسان بایستی روی پای خود بایستد و یا در ضرب المثل ها داریم :« کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من» و یا « هرکه به امید همسایه نشست گرسنه می خوابد». همه این نکته های پر محتوا این روحیه را تقویت می کند که انسان بایستی هم در زندگی شخصی و هم در زندگی سازمانی متکی به...

متن کامل

جداسازی و شناسایی سودوموناس‌های فلورسنت ریزوسفر خیار و ارزیابی توان آنتاگونیستی آن‌ها به‌عنوان عوامل کنترل بیولوژیک

سودوموناس‌های فلورسنت گروه مهمی از باکتری‌های محرک رشد به‌شمار می‌آیند که می‌توانند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم رشد گیاهان را بهبود بخشیده و یا عوامل بیماری‌زای گیاهی را محدود و یا سرکوب نمایند. هدف از این پژوهش دستیابی به‌جدایه‌های فلورسنت آنتاگونیست مؤثر علیه بیماری لکه زاویه­ای در ریزوسفر خیار بود. برای انجام این تحقیق، طی سال‌های 92-1391، 120 جدایه‌ی باکتریایی از ریزوسفر خیار در مناطق مخت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023