مقایسه ی روش های تحلیل عددی آسیب پیش رونده در اتصالات پیچی کامپوزیتی و ارایه مدلی جدید برای تحلیل اتصالات پیچی

نویسندگان

جعفر عبادی رجلی

مجید مختاری

چکیده

اتصالات به علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال (جنس، هندسه و شرایط مرزی)، یکی از مهم ترین اجزا در سازه های کامپوزیتی هستند. تحلیل عددی تمامی اتصالاتی که در یک سازه ی بزرگ وجود دارد کار زمان بر و پر هزینه ای است. استفاده از معیارهای مناسب برای یافتن بحرانی ترین اتصال مکانیکی در مدل سازی دقیق اتصالات سازه های بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی و مقایسه سه مدل المان محدود مختلف برای تحلیل تخریب پیش رونده در اتصالات تک لبه ی تحت بار کششی در نرم افزار المان محدود آباکوس 6.11.1 پرداخته شد و مقادیر سفتی (شیب قسمت خطی منحنی بار-جابه جایی)، استحکام (بیشینه نیرو)، منحنی های بار-جابه جایی در مدل های مختلف با مقادیر تجربی مقایسه شد. همچنین زمان محاسباتی مدل های مختلف با هم مقایسه شد. پس از بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده شد که مدل آجری-پوسته ای(اصلاح شده) سفتی و استحکام را به خوبی پیش بینی می کند. همچنین مدل تیر-پوسته سفتی را نسبتا خوب و استحکام را کمتر از واقعیت برآورد می کند. بنابراین پیشنهاد شد که اتصالات یک سازه ی بزرگ، با استفاده از مدل تیر-پوسته مدل سازی شود و پس از تحلیل،اتصالاتی که دچار خرابی شدند با مدل آجری-پوسته ای اصلاح شده جایگزین گردند و سازه دوباره تحلیل شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه‌ی روش‌های تحلیل عددی آسیب پیش‌رونده در اتصالات پیچی کامپوزیتی و ارایه مدلی جدید برای تحلیل اتصالات پیچی

اتصالات به‌علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال (جنس، هندسه و شرایط مرزی)، یکی از مهم‌ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. تحلیل عددی تمامی اتصالاتی که در یک سازه‌ی بزرگ وجود دارد کار زمان‌بر و پر هزینه‌ای است. استفاده از معیارهای مناسب برای یافتن بحرانی‌ترین اتصال مکانیکی در مدل‌سازی دقیق اتصالات سازه‌های بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به ب...

متن کامل

تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز

در این مقاله مشخصه های سختی و مقاومت اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز به کمک مدل اجزاء محدود غیر ارتجاعی مورد بحث قرار می گیرد و نتایج نظری با ملاحظات آزمایشگاهی موجود مقایسه می گردند. برای انجام تحلیل سه بعدی (3D) از نرم افزار ANSYS که یک کد اجزاء محدود عمومی است استفاده می شود. کلیه اعضای اصلی که پاسخ کلی این اتصالات را تحت تأثیر قرار می دهند , شامل ستون , تیر,پیچ, خمیری شدن مواد, سختی کرنش...

متن کامل

عملکرد اتصالات پیچی در تخریب پیش رونده

سرعت اجرا و کیفیت ساخت دو پارامتر مهم در زمانبندی عمرانی میباشد. در راستای تحقق این هدف در اجرای سازه های فولادی، ساخت اعضای سازه ای به کارگاه های تخصصی ساخت اسکلت سپرده می شود.در این کارگاه ها با دقت و کیفیت بالا اعضا برش کاری و با جوشکاری سرهم بندی میگردد.در گام بعدی این اعضا به سایت اجرای پروژه ارسال گردیده تا به یکدیگر متصل شوند. مزیت سازه های پیچی در این موقعیت بیش از پیش نمایان میشوند. ...

تشخیص و ارزیابی عددی شل‌شدگی اتصالات پیچی برج توربین بادی به کمک روش مدولاسیون ویبروآکوستیک

یکی از علل رایج در خرابی سازه‌های صنعتی دارای اتصالات پیچی فلنجی، همچون برج‌های توربین بادی، شل‌شدگی پیچ‌ها می‌باشد که تشخیص به موقع آن می‌تواند سبب پیشگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین مالی و بعضاً جانی گردد. روش‌های مرسوم تشخیص این عیب معایب مختلفی دارند، به عنوان مثال روش‌های کنترل گشتاور دارای خطای بالا بوده، روش‌های مبتنی بر اندازه‌گیری امپدانس هزینه‌هایی بالا به همراه داشته و روش‌های ارتعاشی ی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فناوری کامپوزیت

ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران

ISSN 2383-3823

دوره 2

شماره 2 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023