× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، meloidogyne javanica *

نویسندگان

محمدرضا ابولی پور

مجید اولیاء

علی اکبر فدایی

مهدی کدیور

چکیده

به منظور بررسی عکس العمل 15 رقم خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی،meloidogyne javanica، ابتدا نماتود روی گوجه فرنگی رقم rutgers خالص سازی، تکثیر و با استفاده از خصوصیات ریختی و پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در گلخانه و در خاک سترون انجام شد. در ارزیابی مقاومت ارقام گوناگون خیار به نماتود به طرق مختلف از فاکتورهای رشدی گیاه میزبان و تولیدمثل نماتود استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده نشان دهنده حساسیت تمام ارقام گلخانه ای استفاده شده در این بررسی نسبت به نماتود m. javanica بود و تنها دو رقم محلی اصفهان (چمبر و دستگردی) متحمل شناخته شدند. آلودگی به نماتود باعث کاهش میزان ویتامین ث، شاخص سطح برگ و عناصر کلسیم و پتاسیم شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

به منظور بررسی عکس‌العمل 15 رقم خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی،Meloidogyne javanica، ابتدا نماتود روی گوجه‌فرنگی رقم Rutgers خالص سازی، تکثیر و با استفاده از خصوصیات ریختی و پرایمرهای اختصاصی مورد شناسایی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در گلخانه و در خاک سترون انجام شد. در ارزیابی مقاومت ارقام گونا...

در راستای مهار نماتد¬های ریشه گرهی به عنوان یکی از پاتوژن-های مهم گیاهی، با توجه به این که اغلب روش ها یا کارآیی لازم را نداشته و یا در برخی موارد نظیر مبارزه ی شیمیایی برای سلامتی انسان و محیط زیست مضر شناخته شده اند و همچنین حساسیت رقم های مختلف به یک گونه نماتد معین، به مقدار قابل توجهی متفاوت است، شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم به عنوان یکی از اقتصادی ترین و بی خطر ترین روش های مدیریتی در...

نماتدهای ریشه گرهی (meloidogyne spp.) از مهمترین نماتد های انگل گیاهی هستند که به طیف وسیعی از گیاهان از جمله درختان بادام خسارت وارد می سازند. با توجه به کارایی پایین اغلب روش های کنترل و یا خطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از سموم شیمیایی، شناسایی و استفاده از پایه های مقاوم به بیماری، بعنوان یکی از اقتصادی ترین و بی خطر ترین روش های مدیریتی، بویژه در مورد درختان میوه پیوندی، مورد توجه بیشت...

چکیده در این تحقیق نمونه های ریشه آلوده به نماتد ریشه گرهی از گلخانه های خیارکاری استان یزد جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. توده تخم منفرد جدا شده از گال ها برای تکثیر در مجاورت ریشه های سالم نشاء گوجه فرنگی رقم rutgers(حساس به نماتد) در گلدان های حاوی خاک سترون قرار داده شدند. جهت تشخیص و شناسایی رایج ترین گونه این نماتد، meloidogyne javanica از خصوصیات ریخت شناسی و مولکولی استفاده گ...

در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در مورد ترکیبات گیاهی متعدد به منظور جایگزین کردن ترکیبات شیمیایی با ترکیبات طبیعی جهت کنترل نماتودها انجام گرفته است. در این تحقیق اثر محافظت‌کنندگی عصاره آبی گیاهان (زیره سیاه Bunium persicum، زیره سبزCuminum cyminum، زنیانCarum copticum، رازیانهFoeniculum vulgare، میخک هندی Eugenia caryophyllata) به‌صورت فرو بردن نشا ...

نماتدهای ریشه گرهی (meloidogyne spp.) از عوامل محدود کننده کشت محصولات کشاورزی از جمله فلفل هستند. گونه m. incognita به طور گسترده ای در مزارع فلفل استان گیلان پراکندگی دارد. در این تحقیق، مقاومت یازده رقم فلفل شامل فلفل قلمی (هیبرید کویامی، هیبرید عزیز و هیبرید باونتی) و فلفل دلمه ای (کالیفرنیا واندر 301، هیبرید کاملوت، هیبرید کینگ آرتور، هیبرید ویزارد، هیبرید آریستوتل، هیبرید پلاتو، مرکوری و ...