بررسی چالش های پیاده سازی bpr(مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار) در سازمان های دولتی ایران

نویسندگان

محسن خون سیاوش

مهتاب محمدی

چکیده

bpr روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مزایای استفاده از bpr در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه طور می توان آن را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است. هدف این کار پژوهشی، بررسی تأثیرات و ویژگی های سازمان های دولتی و میزان اثرگذاری آن بر موفقیت اجرای bpr و هم چنین رفع چالش های پیش بینی شده (چالش های انسانی و تکنیکی) در روند پیاده سازی bpr در سازمان های دولتی می باشد. در این تحقیق می خواهیم ثابت کنیم که آیا توجه به شرایط و ویژگی های خاص سازمان های دولتی بر اجرای موفقیت آمیز bpr در این سازمان ها تأثیرگذار است یا خیر. و همچنین پیش بینی ما بر این اساس است که در خلال اجرای bpr مسائلی ایجاد می شوند که ما این مسائل را به دو دسته انسانی و تکنیکی تقسیم کردیم و برای حل این چالش ها دو راه حل پیشنهاد می کنیم: برای حل چالش های انسانی باید عوامل تأثیر گذار بر نیروی انسانی را در رابطه با bpr مورد توجه قرار دهیم و برای حل چالش های تکنیکی باید از بهترین اقدامات استفاده نمود تا این مشکلات را بتوانیم از پیش روی برداریم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی چالش های پیاده سازی BPR(مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار) در سازمان های دولتی ایران

BPR روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه ‌بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می‌رسد. مزایای استفاده از BPR در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه ‌طور می‌توان آن‌ را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است...

متن کامل

رابطه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده

این مقاله رابطه میان مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یاد گیرنده را توضیح می دهد. با توجه به اینکه مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و سازمان یادگیرنده هر دو در زمره رویکردهایی هستند که موضوع تغییر سازمان را دنبال می کنند مقاله حاضر استدلال می کند که رویکردهای مذکور هر یک از زاویه ای خاص به سازمان و تغییر آن نگاه می کنند و به این جهت مدلی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن ترکیب بهینه ای از ...

متن کامل

آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

امروزه، کسب‌وکارهای هوشمندی فناوری در ایران در فروش خدمات خود ناکام مانده و به‌تبع آن در کسب سود که هدف نهایی هر کسب‌وکاری است، شکست خورده‌اند.از همین رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی دلایل ناکامی این کسب‌وکارها در فروش خدماتشان است. این پژوهش، کیفی بوده و در آن، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شده است. بدین منظور، مدل کسب‌وکار استروالدر به‌عنوان مدل مفهومی انتخاب شد و3 جزء اصلی آن به‌منظور فر...

متن کامل

بررسی ریسک های برون سپاری فرایندهای کسب وکار در بانک تجارت ایران

امروزه، مسائلی چون رقابت،پیچیدگی های فناورانه، تخصصی شدن کارها و افزایش هزینه ها سبب شده تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای دستیابی به مزیت های رقابتی به استراتژی های جدید روی آورند. یکی از این استراتژی ها، تمرکز بر شایستگی های محوری و واگذاری بسیاری از فعالیت ها به سازمان های خارجی (برون سپاری) است. بانک ها نیز برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، کاهش هزینه ها، ارتقای کیف...

متن کامل

سازمان های غیر دولتی و چالش های پاسخگویی

زندگی در دهکده ی جهانی با سرعت روزافزون ارتباطات و وابستگی کشورها به هم به اشکال مختلف موجب مواجه شدن انسانها با مشکلات عدیده ای می شود که سازمانها و نهادهای موجود از عهده ی حل آنها بر نخواهند آمد. سازمان های جامعه مدنی در دو دهه ی اخیر نقش بسیار ارزنده ای در نظام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده اند. این سازمان ها برای حفظ نقش و مشروعیت خود در جامعه، با تقویت مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از ک...

متن کامل

مدیریت تغییر در فرایندهای کسب وکار

امروزه تغییر در بیشتر سازمان ها پدیده ای اجتناب ناپذیر است و سازمان ها برای ماندن در بازار رقابت و کسب موفقیت و حفظ مشتریان، بایستی خود را با نیازمندی های جدید همسو سازند. فرایندهای کسب وکار یکی از اجزای اصلی سازمان است که دستخوش این تغییرات قرار می گیرد. به ویژه در محیط های کسب وکار پویا، فرایندهای کاری در زمان اجرا نیز تغییر می-کنند. توانایی اعمال درست تغییر در فرایندها و بررسی صحت آنها پیش ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

ISSN

دوره 1388

شماره پیش شماره دوم 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023