ﺣﻤﻠﻪ کشف کلید عملی ﺭﻭی پروتکل ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ کلید SecAuthUAV در شبکه پهپادها در ارائه یک پروتکل بهبود یافته

Authors: not saved
Abstract:

This article doesn't have abstract

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بهبود در پروتکل های احراز هویت و توافق کلید

پروتکل های احراز هویت و توافق کلید نقش بسیار مهمی در فراهم کردن جنبه های مختلفی از امنیت در سیستم هایی که بر پایه اینترنت کار می کنند دارند. تاکنون پروتکل های احراز هویت و توافق کلید بسیاری ارائه شده اند، ولی هر کدام از آن ها مشکلات خاص خود را دارد. هدف اصلی این پایان نامه بهبود پروتکل های احراز هویت و توافق کلید است. از این رو، در این پایان نامه امنیت دو پروتکل احراز هویت و توافق کلیدی که به ت...

ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه

چکیده: پروتکل‌های تبادل کلید گروهی، نقش اساسی در برنامه‌های کاربردی گروهی از جمله سامانه‌های مخابراتی، رایانه‌ای و نظامی ایفا می‌کنند. بررسی این پروتکل‌ها با توجه به گستره وسیع استفاده، در ایجاد امنیت در ارتباطات بین‌المللی، تجاری و نظامی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تأمین امنیت فضای ارتباطی کشور ایفا کند. اکثر پروتکل‌های تبادل کلید گروهی موجود، با تمرکز بر بسط پروتکل تبادل کلید دو عضوی مشهور ...

full text

شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

امروزه سامانه­های شناسایی با امواج رادیویی (RFID) عمدتاً در زندگی روزمره­ اشخاص استفاده می­شود. این سامانه­ها در زمینه­هایی نظیر پزشکی، نظامی و تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن کاربرد دارد. از حیث اهمیت امنیت این سامانه­ها، پروتکل­های متفاوتی برای احراز هویت پیشنهاد شده است. آقای پنگ و همکاران، یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر استاندارد EPC C-1 G-2 ارائه دادند. طراحان آن ادعا کردند که از لحاظ امنیتی و...

full text

ارائه یک پروتکل کارآمد توافق کلید گروهی تصدیقی پویا مبتنی بر شناسه

چکیده: پروتکل های تبادل کلید گروهی، نقش اساسی در برنامه های کاربردی گروهی از جمله سامانه های مخابراتی، رایانه ای و نظامی ایفا می کنند. بررسی این پروتکل ها با توجه به گستره وسیع استفاده، در ایجاد امنیت در ارتباطات بین المللی، تجاری و نظامی می تواند نقشی تعیین کننده در تأمین امنیت فضای ارتباطی کشور ایفا کند. اکثر پروتکل های تبادل کلید گروهی موجود، با تمرکز بر بسط پروتکل تبادل کلید دو عضوی مشهور د...

full text

مروری بر پروتکل احراز اصالت و توافق کلیدEAP-AKA در شبکۀ میان‌کاری 3GPP-WLAN

پوشش‌دهی مناسب، دسترس‌‌‌پذیری و سرعت ‌بالای انتقال داده از مهم‌ترین مسائل در مخابرات نسل جدید است. بر همین اساس از مخابرات نسل سوم، ارائۀ خدمات میان‌کاری مطرح شد و در مخابرات نسل چهارم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس فناوری‌های متفاوتی برای ارائۀ خدمات میان‌کاری، در مخابرات نسل جدید مطرح شد که از این ‌بین، فناوری WLAN بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفت. مرجع استانداردسازی 3GPP برای ارا...

full text

شناخت آسیب های امنیتی پروتکل احراز اصالت map و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

امروزه سامانه­های شناسایی با امواج رادیویی (rfid) عمدتاً در زندگی روزمره­ اشخاص استفاده می­شود. این سامانه­ها در زمینه­هایی نظیر پزشکی، نظامی و تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن کاربرد دارد. از حیث اهمیت امنیت این سامانه­ها، پروتکل­های متفاوتی برای احراز هویت پیشنهاد شده است. آقای پنگ و همکاران، یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر استاندارد epc c-1 g-2 ارائه دادند. طراحان آن ادعا کردند که از لحاظ امنیتی و...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 12  issue 2

pages  0- 0

publication date 2024-02

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023