عنوان ژورنال

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2228-6640
  • ناشر :باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
آخرین شماره> 2 تاریخ انتشار 2020-11-21

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1