عنوان ژورنال

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2476-4213
  • ناشر :دانشگاه قم

شمارگان این ژورنال

دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1