عنوان ژورنال

سیاست های راهبردی و کلان

درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2345-2544
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود