آسیب‌ها و چالش‌های نظام تک حزبی برای فدرالیسم (مطالعه موردی : عراق تحت حاکمیت حزب بعث)

نویسندگان

  • نوابخش, مهرداد گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کلدی, علیرضا گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

The existence of single-party systems in the world today, on the one hand, and the fact that federal governments in some parts of the world, meanwhile, make the two cases more contemplative. On the other hand, with the advent of both systems in Iraqi society, it is questioned how the interaction of a single-party system with federalism and what problems and challenges have arisen in this regard? It is a multifaceted community that has been formed in ancient times by the plurality of groups with mosaic arrangements, and this ethnic, linguistic and religious diversity has continued in the process of nation-state-building since the foundation of the Ba'ath party until its fall and new rulers. In this paper, using the conceptual model of Jean Blundell, the damages and challenges of the one-party system during the rule of the Ba'ath Party for federalism have been evaluated using a descriptive-analytical method. We have been struggling with the fact that the mosaic texture, social fragmentation, Baathist shamelessness, ambiguity in the sense of federalism and differences in perceptions, the severe crackdown on Aqrah and Shiites, and the inconsistency of the defenders of federalism have been one of the main challenges of the realization of federalism in Iraq under the rule of a single-party system.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بررسی نقش و عملکرد احزاب سیاسی در شکل دادن به نهادهای مدنی و تأثیرگذاری آنها در پیکره سیاسی جامعه و همچنین علل ناپایداری و ناکامی آنها در عرصه سیاسی ضرورتی انکارناشدنی دارد. حزب جمهوری اسلامی یکی از همین احزاب است که پس از یک دهه فعالیت حزبی، سرانجام رأی به توقف فعالیت‌هایش در حیات سیاسی جامعه ایران داد. این حزب پس از انقلاب اسلامی، نقش مهمی در تدوین قانون اساسی، شکل دادن به نهادهای مدنی و قوای...

با شکل­گیری حزب جمهوری­خواه در سال 1854 و جایگزینی آن با حزب ویگ، دو حزب دموکرات و جمهوری­خواه دو حزب حاکم بر صحنه سیاسی آمریکا شدند طوری که تاکنون همواره یکی از این دو حزب پیروز انتخابات ریاست جمهوری بوده­اند. این مقاله با در نظر گرفتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که چرا نظام دو حزبی در آمریکا تا کنون پایدار مانده است. بررسی ساختار سیستم انتخاباتی آمریکا نشان م...

پس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنة کارزار نیروهای سلفی‌ـ‌جهادی با اشغال‌گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی برای مقابله با اشغال‌گری شوروی بودند در عراق نیز با اتکاء به این توانایی‌ها توانستند چالش‌ها و مخاطرات نظامی و امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمایند و در ادامه نیز در تقابل با دول...

  مقدمه: علی‌رغم نقش محوری حاکمیت بالینی در اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور تاکنون مستندات علمی و چاپ شده‌ای پیرامون تعیین معیارهای ارزیابی بیمارستان‌ها بر اساس اصول حاکمیت بالینی وجود ندارد. لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌های نظام ارزیابی استقرار حاکمیت بالینی در ایران انجام شد.   روش کـار: این پژوهش از طریق انجام 15 مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با متخصصین حاکمیت بالینی کشور در سال 1390 انجام شد....

مقاله حاضر به بررسی مهم‌ترین تحولات ایدئولوژیک حزب اخوان‌المسلمین مصر در طول حیات سیاسی هفتادساله آن می‌پردازد. این تحول و انتقال ایدئولوژیک تحت تأثیر و در تعامل با محیط داخلی، منطقه‌ای و فضای بین‌المللی قرار داشته است. محقق برای درک چرایی و عمق تحولات ایدئولوژیک بالا، به بررسی نقاط عطف تاریخی و فکری که موجد این تحولات بوده‌اند، پرداخته و چنین دریافته است که اخوان‌المسلمین پس از بنیادگذاری حزب ...

احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکردهایی مثل انتقال خواسته های مردم به حاکمیت ، تربیت نیروهای سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق توسعه سیاسی به ایفای نقش می پردازند. از سوی دیگر دلایل متعدد سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی، و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود اثرگذار هستند. مقاله حاضر به دنبال بررسی این سوال اصلی است که علل شکل گیری حزب جمهوری اسلام...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود