آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش-آموزان با نیازهای ویژه: مطالعه‌ای مروری

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی فرایند آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به دانش­آموزان با نیازهای ویژه (آسیب شنوایی، آسیب بینایی، طیف اتیسم، ناتوانی هوشی، ناتوانی ویژۀ یادگیری، مشکلات ارتباطی-زبانی، اختلالات رفتاری هیجانی، معلولیت جسمی-حرکتی، و چندمعلولیتی) و ارائۀ راهبردهایی برای تسهیل و تسریع این فرایند است. روش: در پژوهش حاضر، با روش توصیفی– تحلیلی و جستجو در منابع اینترنتی موجود در گوگل پژوهشگر، پرتال جامع علوم انسانی، و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی،  متون و مقاله­های مرتبط از سال­های 1964 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفت. سپس، منابع مرور، تحلیل، و مقوله‌بندی شدند. یافته‌ها و نتیجه­گیری: برای هر گروه از این دانش‌آموزان، راهبردها و روش­های خاصی برای آموزش زبان خارجی وجود دارد. برای نمونه می­توان به استفاده از رویکرد دیداری برای آموزش واژه (برای گروه آسیب‌دیده شنوایی)، استفاده از متن چاپی یا خط بریل انگلیسی (برای گروه آسیب‌دیده بینایی)، تکرار فعالیت‌ها (برای گروه طیف اتیسم)، استفاده از رویکرد­های ارتباطی، واژه­محور، و پاسخ فیزیکی کامل (برای دانش‌آموزان دارای ناتوانی هوشی)، استفاده از روش چندحسی و روش آگاهی واجی (برای دانش‌آموزان دارای ناتوانی ویژۀ یادگیری)، استفاده از تکنیک‌های گفتاردرمانی و تعدیل محتوای آموزشی (برای دانش‌آموزان دارای مشکلات ارتباطی-زبانی)، استفاده از برنامه‌های مداخله‌ای رفتاری در کلاس همزمان با برنامه‌های آموزش زبان (برای دانش‌آموزان دارای اختلال رفتاری-هیجانی)، تسهیل دسترسی به تجهیزات آموزشی (برای دانش‌آموزان دارای معلولیت جسمی-حرکتی)، و تأکید بر ارتباط کلی و توانایی‌های سازشی (برای دانش‌آموزان چندمعلولیتی)  اشاره کرد. برنامه آموزش زبان انگلیسی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در ایران باید متناسب با توانایی‌های آنها طراحی شود. در نتیجه، متناسب­سازی، بومی­سازی، و ارائۀ حمایت‌های آموزشی ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوّم[1] فرا می­گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی - دستوری و میزان تداخل زبان اوّل در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیر...

متن کامل

اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

در دهه گذشته ، روش های نوینی در یادگری زبان خارجی و یا زبان دوم بخصوص زبان انگلیسی توسعه یافته است و در این زمینه تحقیقات نشان داده اند که از طریق زبان فراگیر باید توانایی صحبت کردن ، بیان افکار و فهمیدن عقاید دیگران را بدست بیاورد . به نظر می رسد که روش آموزس متداول در ایران تمایل به سمت آن چیزی که فریری ((آموزش بانکی )) می نامد پیدا کرده امت . این تحقیق بر آن شد که فلسغه آموزش فریری به نام آم...

متن کامل

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوّم[1] فرا می­گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی - دستوری و میزان تداخل زبان اوّل در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیر...

متن کامل

جامعه شناسی زبان وتوانش های زبانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

فراگیری یک زبان در محیط خارجی که امکان بکارگیری زبان را بسیار کاهش میدهد با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مدرس زبان های خارجی ملاحظه می نمائیم که دانشجویان این رشته بیشتر وقت خود را صرف حفظ کردن لغات و متون نوشتاری می کنند وکمتر مجالی برای به کارگیری این عناصر زبانی(آموخته های خود)در موقعیت های واقعی پیدا میکنند و این امر باعث می شود که دانشجویان اصل توانش ارتباطی را فراموش کنند و در این زم...

متن کامل

مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی در سخنرانی‌های دانشگاهی

توالی‌های کلیشه‌ای (Formulaic Sequences) در زبانهای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. این مطالعه با هدف مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در سخنرانی ها در زبان انگلیسی به عنوان مشترک(Lingua Franca) و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی (Native Language) انجام شده است. علاوه بر این، این مطالعه تلاش کرده است تا کارکردهای متنی و ساختاری توالی‌های کلیشه‌ای را در محتوای دو سخنرانی مورد ارزیابی قرار دهد....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 1

صفحات  119- 138

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023