آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی

نویسنده

  • مهدی حیدری استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:

در تاریخ آموزش زبان‏ها،روش سمعی_ بصری و رویکرد ارتباطی در دیدگاه‏های‏ خود نسبت به فرایند آموزش و یادگیری، چالش‏های پردامنه‏ای‏را برانگیخته‏اند.به‏ ویژه آن‏که رویکرد ارتباطی در تقابل با روش‏های آموزشی پیشین-روش دستور زبان‏ ترجمه و روش سمعی بصری-تعریف می‏شود.گسست و جدایی از این شیوه‏ها به‏ نام ارتباط و کنش اجتماعی صورت می‏پذیرد،مفهومی که امروزه به‏عنوان هدف غایی‏ یادگیری زبان،مورد پذیرش همگان است.تقابل دیدگاه‏ها زاییدهء پرسش‏های چندی‏ است،از جمله این‏که آیا یادگیری اشکال و قواعد زبان خارجی و تقدم صورت بر معنا،هدف اصلی است یا ایجاد ارتباط.از دیگرسو تا چه اندازه دریافت رویکرد ارتباطی از نقش معلم،متعلم و ابزار آموزشی،با مفهوم آموزش و یادگیری در روش‏ سمعی بصری قرابت دارد؟مرکزیت متعلم،در برابر مرکزیت معلم و متد در بطن‏ چالش‏های رویکرد ارتباطی جای دارد.بنابراین گسست و نیز پیوند دیدگاه‏های‏ آموزشی ارتباطی و سمعی بصری در جنبه‏های متفاوتی پدیدار می‏شوند که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می‏گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دانشجویان ایرانی ومشکلات نگارش به زبان فرانسه

سعی ما در این مقاله، نشان دادن فاکتورهاﻯ گوناگون در ارائه یک متن به زبان بیگانه است. در این مقاله شاهد توانمندیهایی چون مجموعه شناختها و مهارتها هستیم که نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان بیگانه‌ایفا می‌کنند. توانمندیهاﻯ عمومی بر چهار پایه استوارند: دانش (savoir)، دانش عملی یا به عبارتی مهارت بکار بستن زبان ((savoir- faire، زبان زیستی یا به عبارتی رعایت مسائل اجتماعی- فرهنگی زبان به هنگام کاربرد ...

متن کامل

آموزش دستور زبان فرانسه به غیر فرانسه‌زبانان

روشهای اموزش زبانهای خارجی با در نظر گرفتن دست آوردهای اخیر زبانشناسی متحول شده است.   به جرئت می‌توان اظهار کرد یادگیری زبان فرانسه با دستور آن  ارتباط مستقیم دارد زیرا آموزش زبان گقتاری به بزرگسالان در محیط آکادمیک با استفاده از دستور آسان تر صورت می‌گیرد. آموزش دستور در زبان فرانسه سابقه دیرینه دارد و تدوین کنندگان روشهای آموزش زبان نمی‌توانند به سادگی از آن صرف نظر کنند. دانشجویان ایرانی ز...

متن کامل

آموزش زبان فرانسه به کودکان معلول ذهنی

در این پایان نامه با بررسی در مورد انواع ودرجات معلولیت آموزش بر روی 2 کودک معلول ذهنی را انجام دادیم و مدت اموزش و کمیت وکیفیت بر روی این کودکان بررسی شد

فعالیتهای ارتباطی در آموزش زبان فرانسه

" فعالیتهای ارتباطی " که بیشتر در روش زبان آموزی ارتباطی و در مقابل تمرینات ساختاری روشهای گذشته مطرح میشوند، با تکیه بر خلاقیت و کار فردی، آموزنده را هرچه بیشتر در سیر هدف اصلی زبان آموزی قرار می دهند. این فعالیتها آموزنده را در جهت آموزش تمام زمینه ها مثل قرائت ، ادراک شفاهی، بیان گفتاری و نوشتاری و غیره در تمام لحظات یادگیری یاری می کنند و انگیزه لازم را برای یادگیری ایجاد می نمایند. ولی با ...

15 صفحه اول

آموزش زبان فرانسه به فراگیران ایرانی با روش " رون-پوآن"

این تحقیق نتیجه بررسی محاسن و معایب تدریس روش "رون-پوآن" به فراگیران زبان فرانسه در ایران می باشد. این بررسی نشان می دهد که این روش برای فراگیران بالاتر از 18 سال روشی مناسب می باشد. در این روش فراگیر علاوه بر دستور زبان فرانسه- در حد استفاده برای مکالمات روزمره- با دایره ی وسیعی از لغات فرانسه آشنا می شود که پس از گذراندن هر یک از سطوح سه گانه ی این روش به تدریج گسترش می یابد. فراگیر ایرانی ه...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 32

صفحات  90- 119

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023