× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آیا خون ناسازگار مهلک تر است یا شوک عمل جراحی و آیا هیچیک از گروه های خونی را میتوان عوض کرد

نویسنده

  • آژیر, احمد

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در محیط‌های پیچیده و پویای امروزی، دانش یگانه منبع رشد همه‌جانبه سازمان‌ها و کشورها، در کسب مزیت رقابتی و موفقیت مستمر است. در جامعه کشاورزی، کار و زمین عوامل اصلی تولید بودند، با گذر از جامعه کشاورزی و ورود به جامعه صنعتی، در کنار کار و زمین، سرمایه نیز عامل تولید قلمداد شد. با ورود به جامعه دانش، دانش به‌عنوان عامل اصلی تولید مطرح شد، زیرا به کمک دانش از کار، زمین و سرمایه ارزش افزوده بیشتری ...

کنگره 60 معتقد است، درمان فرد مصرف‌کننده مواد مخدر یا الکل باید در سه محور جسم، روان و جهان‌بینی انجام پذیرد، همان‌طوری که در مقالات قبلی (فرضیه ایکس، مهندسی اعتیاد، اعتیاد درمان و راهکارهای مناسب) ملاحظه شد، برای درمان جسم و روان فرد بیمار متد DST با استفاده از داروی OT یا شربت تریاک توسط آقای مهندس دژاکام ارائه گردید و هم‌چنین برای ترمیم ساختارهای فکری و یا جهان‌بینی فرد مصرف‌کننده چهارده قدم...

سرشماری‌های نفوس جامع‌ترین منبع اطلاعاتی در ارتباط با جمعیت‌ها و خانوارها هستند که اطلاعاتی در زمینه‌ی اندازه، ساختار و ویژگی‌های جمعیت‌ها فراهم می‌کنند. سرشماری‌ها همواره با فشارهای سنگین مالی و نیروی انسانی بر دولت‌ها همراه هستند و داده‌های حاصل، خطاهای غیر نمونه‌گیری بسیاری را شامل می‌شوند. تحلیل اطلاعات به دست آمده از سرشماری‌ها و انتشار سریع نتیجه‌های آن، از دیگر مشکلاتی هستند که دولت‌ها پ...

مقایسه دو روش ترمومتری تمپانیک و رکتال مقدمه: کنترل دمای بدن بیماران، یکی از وظایف پرستاریِ بالینی میباشد. در بالین، درمان صحیح بیماران با کنترل صحیح دمای بدن امکان‌پذیر است. محلهای مختلفی برای کنترل دمای بدن وجود دارد، که شامل رکتال، دهان، زیربغل و تمپانیک میباشد. از دیر باز دمای رکتال به عنوان دمای مرکزی کمتر تهاجمی در نظر گرفته میشود. این پژوهش با هدف مقایسه دو روش ترمومتری تمپانیک و رکتال ان...