أثر عهد الإمام علی  إلى الأشتر فی کتاب طاهر بن الحسین إلى ابنه (من حیث المضمون)

نویسنده

  • عبدالغنی إیروانی‌زاده استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

أسلوب تشجیع العمال وتوبیخهم عند امیرالمؤمنین علی (ع)؛ تأکیدًا على نهج البلاغة

کان الإمام علی (ع) فی عهد حکومته یتعامل مع عماله وولاته بشکل یمثل عبرة للمجتمع البشری. یمکن تقییم جزء من هذه المعاملة فی مجالین هما التشجیع والتوبیخ. فکان جزء من هذه التشجیعات فی حیاة الوالی وجزء بعد وفاته. وکان یقترن بعناصر مثل التعبیر عن بعض الکفاءات کالشجاعة والولاء والمکانة السامیة لدى الإمام. تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب هذه التشجیعات. فقد حذر أمیر المؤمنین (ع) الولاة وأمرهم بمراعاة الحقو...

متن کامل

دراسة تعالیم عصمة الأئمة فی وصیة الإمام علی (ع)؛ نقد نظریة عبد الرحمن الجمیعان

تعتبر وصیة الإمام علی إلى ابنه الحسن (علیهما السلام) واحدة من أهم رسائل نهج البلاغة، والتی تسببت فی العدید من التحدیات لتعالیم عصمة الأئمة فی مذهب التشیع. فی هذا الصدد، یستنتج عبد الرحمان الجمیعان أحد علماء السلفیین بتحلیل هذه الرسالة، أن الأئمة لیسوا معصومین من وجهة نظر الإمام علی (ع)، ویثبت عدم توافق تعالیم العصمة مع نهج البلاغة. فی هذه الدراسة، سیتم انتقاد هذه النظریة بالاستعانة بمنهج النقد ...

متن کامل

إمکانیة الإحالة إلى کتاب نهج‌البلاغة فی استنباط الأحکام الشرعیة

المخلص هناک اتجاهان فیما یخص الاعتماد على کتاب نهج‌البلاغة لاستنباط الأحکام الشرعیة. الاتجاه الأول: وهو اتجاه من لایرى صحة الإحالة والاعتماد على نهج‌البلاغة فی استنباط الأحکام الشرعیة ولهم فی ذلک دلائل، منها: أ) فی سند نهج‌البلاغة ضعف وإشکال، وهو فی الحقیقة من زمرة الأخبار الواحدة. ب) عنایة نهج‌البلاغة بمسائل وأمور غیر الفقهیة، بل هی مسائل یتمحور معظمها حول الأخلاق والأدب والتاریخ. ج) یوجد خارج...

متن کامل

تحلیل انتقادی کتاب «الأدب‌المصری من قیام الدولة‌الأیوبیة إلى مجیء الحملة‌الفرنسیة»

تحلیل انتقادی تولیدات علمی باعث شناساندن نقاط ضعف وقوّت آثار گذشتگان، ودر نتیجه اجتناب از نقاط ضعف وتقویت نقاط قوت را به دنبال خواهد داشت. بنا بر این می توان گفت که رسیدن به کمال مطلوب در تدوین منابع دانشگاهی تنها پس از نقدهای سازنده میسّر است. در این نوشتار کتاب الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة، نقد وبررسی می‌شود. نتایج بدست آمده از نقد و بررسی این کتاب نشان می‌دهد ...

متن کامل

درآمدی انتقادی بر کتاب «أسلوبیة‌البیان‌العربی من أفق‌القواعدالمعیاریة إلى آفاق‌النص‌الإبداعی»

در خصوص سبک شناسی جدید، تالیفات زیادی از سوی منتقدان به رویکردهای سنتی بلاغت به رشته تحریر در آمده که در این مقال سعی بر آن است تا یکی از این آثار یعنی «أسلوبیة البیان العربی من أفق القواعد المعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی» را مورد نقد و بررسی قرار داد. این اثر با روش تحلیل محتوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که  مهم‌ترین نتایج آن عبارت است از: مرزبندی دقیق بین بیان عربی در بلاغت قدیم و جدید...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  17- 32

تاریخ انتشار 2010-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023