اثرات سمّیت متامفتامین بر سیستم عصبی

نویسندگان

  • حسینی شریف‌آباد, محمد گروه علوم تشریح و بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • هادی‌زاده عصار, ساناز گروه علوم تشریح و بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
  • یادگاری, مریم گروه علوم تشریح و بیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: متامفتامین دارویی است که بسیار اعتیادآور، توهم‌زا و سایکواکتیو است. در کنار ماری‌جوانا دومین ماده مخدری است که به طور وسیعی در سراسر جهان به‌ویژه توسط جوانان و نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف گسترده متامفتامین باب جدیدی در آسیب‌های اجتماعی گشوده است. مشخص شده است که این ترکیبات دارای اثرات سمی بر سیستم عصبی مرکزی هستند. مصرف مکرر متامفتامین سبب آسیب به پایانه‌های عصبی دوپامینرژیک و سروتونرژیک در نواحی مختلف مغز شود. اختلال در حافظه و یادگیری، اضطراب و افسردگی و نیز اختلالات حرکتی نظیر بیماری پارکینسون از جمله اثرات سمی این دارو بر سیستم عصبی هستند. علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که این ترکیب می‌تواند باعث اسکیزوفرنی، اختلالات شناختی و اختلالات حرکتی در برخی از مصرف‌کنندگان شود. علی‌رغم عوارض مخرب ایجاد شده توسط متامفتامین، مکانیسم اثر این ماده هنوز شناسایی نشده و چالش بزرگی جهت راهکارهای درمانی به وجود آورده است. نتیجه‌گیری: امروزه مصرف متامفتامین به‌شدت در بین جوانان و نوجوانان در حال افزایش است. دانش و آگاهی کافی پیرامون عوارض فاجعه‌بار و جبران‌ناپذیر این دارو می‌تواند از آسیب‌های جدی بر سلامت عمومی پیشگیری کند.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: اکستازی یک داروی توهم‌زای قوی است که به طور گسترده به‌عنوان یک داروی خیابانی استفاده می‌شود. این دارو می‌تواند خلق و خو و ارتباطات اجتماعی را در کوتاه مدت بهبود ببخشد. مطالعات در انسان‌ها و حیوانات نشان داده است که اکستازی می‌تواند سبب اثرات سمّی بر روی سیستم عصبی شود. اگرچه تحقیقات بسیاری بر روی اکستازی انجام شده است اما مکانیسم عمل آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. اکستازی قادر است س...

مقدمه: متامفتامین محرک سیستم عصبی مرکزی است و ‌یکی از متداول‌ترین مواد مخدری است که در آمریکا و بعضی کشورهای آسیایی مانند ژاپن استفاده می‌شود. در ایران در سال‌های اخیر مصرف آن افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مصرف بلندمدت متامفتامین بر تعداد و اندازۀ‌ لایه‌‌های مختلف مخچه در موش سوری بود. مواد و روش‌ها: تعداد 30 موش سوری نر (وزن: 45 گرم، سن: 8 هفته ) به سه گروه ده تایی تقسیم شدن...

مقدمه: متامفتامین محرک سیستم عصبی مرکزی است و یکی از متداول ترین مواد مخدری است که در آمریکا و بعضی کشورهای آسیایی مانند ژاپن استفاده می شود. در ایران در سال های اخیر مصرف آن افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات مصرف بلندمدت متامفتامین بر تعداد و اندازۀ لایه های مختلف مخچه در موش سوری بود. مواد و روش ها: تعداد 30 موش سوری نر (وزن: 45 گرم، سن: 8 هفته ) به سه گروه ده تایی تقسیم شدند. ...

زمینه و هدف: متامفتامین یک داروی محرک سیستم عصبی مرکزی است که مصرف آن بین نوجوانان افزایش یافته است. در این تحقیق، اثرات متامفتامین بر ساختار بافت تخمدان در موش‌های صحرایی نابالغ بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی ماده نابالغ نژاد ویستار پس از شیردهی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه شاهد سرم فیزیولوژی و گروه‌های تیمار، متامفتامین را در دوزهای 1، 3 و 5 میلی‌گرم برکیلوگرم ...

زمینه و هدف: ماده مخدر شیشه اثرات سویی بر بافت های مختلف بدن دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دوزهای مختلف متامفتامین بر فاکتورهای مرفومتری و بیوشیمیایی بافت کلیه موشهای بالغ بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 56 سر موش نر بالغ بصورت تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند: گروه اول (گروه کنترل)، گروه تجربی1، تجربی 2 و تجربی3 دوز mg/kg 5، 10 و 20 مت آمفتامین را به مدت 10 روز دریافت کردند. گروه تجربی 4...

 ABSTRACT This study was desinged to evaluate the teratogenic effect of garthahus tinctorius (Golrang) Extract on the development of central nervous system (CNC) of suri albino variety mice. The extract was given from day 1 to 8th of preanancy with doses of 0.2, 0.8, 1.2, 1.6 and 2 mg/kg, each dose to one group of mice with 6th group serving as control. Day zero of preanancy was considered day ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود