اثر بلوک اوره - ملاس بر برخی فراسنجه های خون، ادرارومدفوع گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان

  • حسن فضائلی استاد موسسه تحقیقات علوم دامی کرج، کرج، ایران
  • رضا اسدی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
  • رضا کلوانی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران
  • کیوان کرکودی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعاتی: سلنیوم جایگاه ویژه­ای در بین آنتی­اکسیدان­های طبیعی دارد و از اکسیداسیون ساختار­های سلولی جلوگیری می­کند. هدف:این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه­های خون و پاسخ آنتی اکسیدانی در گاو­های شیری هلشتاین تغذیه شده با جیره­های غنی از چربی انجام شد. روشکار: 12 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید 4±40 کیلوگرم شیر در روز در قالب طرح مربع لاتین ادغام شده ناقص با 4 تیم...

متن کامل

ساخت بلوک های ملاس – اوره ای در ایران

خوراک دام رقم عمده هزینه تولید را در رشته دامپروری تشکیل می دهد. در حال حاضر در ایران‘ منابع خوراکی در دسترس بر اساس محاسبه انجام شده حدود 50% احتیاجات غذائی دامها را در صورتیکه مطابق جداول استاندارد غذایی تغذیه شوند تأمین می نماید. یکی از دلایل پائین بودن سطح تولید دامها درکشور احتمالا بواسطه تغذیه ناکافی و نامتوازن جیره های غذائی می باشد. هدف از این مقاله استفاده بهتر از منابع خوراکی موجود و...

متن کامل

مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجه های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین در استان کرمان

مطالعه حاضر به ­منظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجه­ های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام گردید. به ­منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت. در مرحله اول آزمایش ترکیب شیمیایی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت. درصد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا کم ­تر بود ...

متن کامل

اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین

دوره انتقال گاوهای شیری از 3 تا 2 هفته قبل از زایش و 2 تا 3 هفته بعد از زایش را شامل می‌شود. به دلیل اهمیتی که این دوره بر روی سلامت و تولید دام دارد مدیریت و تغذیه گاوهای دوره انتقال در چندین سال اخیر بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. همچنین، استفاده از منابع مختلف املاح معدنی و اثر این املاح با منابع مختلف بر روی عملکرد متابولیسمی مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی می‌باشد. هدف از این مطالعه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 94  شماره 3

صفحات  49- 64

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023