اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

نویسندگان

  • احمد عاشوری استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • سمیه رحیمی کلده دانشجوی سابق دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده مقاله:

زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما همواره بر توانمندی زیستی حشرات در تمام مراحل زندگی تأثیرگذار است. در این تحقیق اثر سه دمای 10، 14 و 20 درجه سلسیوس بر نرخ خروج، نسبت جنسی، زادآوری و میزان تلفات مراحل مختلف رشدی Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) به منظور مطالعه نحوه پاسخ حشره در مقابله با سرما مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، مرحله لاروی حساس‌ترین و مرحله پیش‌شفیرگی مقاوم‌ترین مراحل زندگی T. brassicae به دمای پایین است. بین نرخ خروج و میزان زادآوری زنبورهای پارازیتویید بالغ و دما رابطه مستقیم مشاهده شد. نسبت افراد ماده خارج شده تحت تأثیر قرارگیری در دماهای پایین قرار نگرفت. بنابراین زنبور T. brassicae را می‌توان با بهره‌گیری از سرمادهی به منظور ذخیره‌سازی-انبارداری وارد وقفه رشدی (دیاپوز-رکود رشدی) کرد. گرچه بروز پدیده دیاپوز بر اثر قرارگیری حشره در دماهای پایین با اثرات کاهنده بر توانمندی زیستی این پارازیتویید همراه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می‌کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای Trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

متن کامل

بررسی اثرات جانبی هفت سم حشره کش روی زنبور پارازیتویید trichogramma brassicae bezdenko (hym.: trichogrammatidae)

استفاده از آفت کش ها در چارچوب کنترل شیمیایی در سال های اخیر با شتاب بسیار زیادی در حال گسترش است. این ترکیبات باعث حذف و یا کاهش فعالیت دشمنان طبیعی می شوند. در حال حاضر با مشخص شدن نقش هرچه بیشتر دشمنان طبیعی در کنترل آفات و توسعه ی بکارگیری آن ها انتظار می رود که توجه خاصی به موضوع اثرات نامطلوب آفت کش ها بر روی دشمنان طبیعی صورت گیرد. در بین تمام دشمنان طبیعی شناخته شده در دنیا سهم زنبورهای...

15 صفحه اول

ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) Wolbachia هم‌زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به‌ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

در این تحقیق اثر رژیم­های مختلف نوری شامل تاریکی مطلق، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21 و روشنایی مطلق بر میزان پارازیتیسم تخم­های Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae) توسط زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) مورد مطالعه قرار گرفت. بنابر نتایج به­دست آمده، زادآوری پارازیتوییدهای ماده (تعداد تخم­های پارازیته شده E. kuehniella) پرورش یافته در رژیم­های نوری متف...

متن کامل

تاثیر ذخیره‎سازی در سرما بر برخی از فراسنجه های زیستی زنبور trichogramma brassicae bezdenko (hym.; trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاه

زنبور trichogramma brassicae bezdenko به عنوان گونه‏ی فراوان در استان‏های شمالی ایران، همه‏ساله در اینسکتاریوم‏های دولتی و خصوصی استان گلستان پرورش می‏یابد و به منظور کنترل کرم غوزه‏ی پنبه (helicoverpa armigera hubner) در سطح مزارع پنبه، گوجه‏فرنگی و سویا رهاسازی می‏گردد. عدم دسترسی به تعداد کافی از این زنبور در زمان‎های رهاسازی و دشواری نگه داری از کلنی جهت استمرار فرایند پرورش، از مهم‎ترین مش...

بررسی فعالیت پرواز زنبور (trichogramma brassicae bezd. (hym., trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  197- 205

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023