اثر مدت شیرخوارگی و طول دوره پروار برخصوصیات لاشه بره های لری بختیاری

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره های نر لری بختیاری

به منظور بررسی روش پروار و مدت آن بر رشد و ترکیب لاشه، از 60 رأس برة نر لری بختیاری در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو عامل روش پروار (پروار بعد از شیرگیری و چرا در مرتع و سپس پروار) و مدت پروار (در سه سطح 75، 90 و 105 روز) استفاده شد. بره ها در سن 5 ± 90 روزگی شیرگیری شدند. بره های روش پروار بعد از شیرگیری (1) و روش چرا در مرتع و سپس پروار (2) به طور تصادفی به سه گروه 75...

متن کامل

اثر قطع دنبه و مدت پروار بر رشد بره های نر لری بختیاری

Growth rate of 60 Lori-Bakhtiari single male lambs were assigned to a completely randomized design with two factors. The factors were tail status (with and without fat tail) and fattening period ( 75,90, 105 days). Lambs were alternately docked by the use of rubber rings at the begining of the second day of birth. Lambs were weaned at 90±5 days of age and randomly divided into three groups...

متن کامل

اثر طول مدت پروار و اندازه دنبه در شروع پروار بر عملکرد و صفات لاشه بره‌های نر لری

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر اندازه دنبه و طول مدت پروار روی خصوصیات رشد و صفات لاشه در بره‌های نر نژاد لری انجام شد. بر این اساس81 رأس بره نر لری با میانگین وزن 45/3±30 کیلوگرم بر اساس وضعیت دنبه انتخاب شدند. آزمایش با سه مدت طول پروار 90، 120 و 150 روز و سه اندازه دنبه مختلف کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد اثر طول مدت پروار و ان...

متن کامل

اثر طول دوره و فصل پروار بر عملکرد پروار بره های قزل و مهربان

این آزمایش طی چهار سال متوالی با استفاده از 172 بره نر نژادهای قزل و مهربان در دو دوره پروار 60 و 80 روزه انجام شد. پرواربندی در دو نوبت انجام گرفت. گروه اول بره‌ها بلافاصله پس از شیرگیری (بهاره) و گروه دوم حدود چهار ماه پس از شیرگیری و تغذیه با پس‌چر (پاییزه) پروار شدند. متوسط سن شیرگیری بره‌ها 7/3±3/74 روز بود. پرواربندی در باکس‌‌های انفرادی انجام شد. خوراک مصرفی دو بار در روز و به صورت پلت ش...

متن کامل

اثر قطع دنبه و مدت پروار بر رشد بره های نر لری بختیاری

growth rate of 60 lori-bakhtiari single male lambs were assigned to a completely randomized design with two factors. the factors were tail status (with and without fat tail) and fattening period ( 75,90, 105 days). lambs were alternately docked by the use of rubber rings at the begining of the second day of birth. lambs were weaned at 90±5 days of age and randomly divided into three groups...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 4

صفحات  21- 29

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021