ارزیابی روش های مدل سازی و ساده سازی سطح به منظور تولید مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از ابر نقاط متراکم

نویسندگان

چکیده مقاله:

با توجه به توسعه الگوریتم­ها و پیشرفت تکنولوژی در اخذ اطلاعات مکانی دقیق و سه بعدی، تولید مدل­های سه بعدی ساختمان­­ها به منظور ایجاد مدل­های مجازی شهری، به روزرسانی سیستم­های اطلاعات مکانی، و طراحی و مدیریت شهری،  به یکی از مسائل مهم در زمینه فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر تبدیل گشته است. بازسازی سه بعدی ساختمان­ها، ایجاد یک مدل و نمایش ریاضی از سطوح سه بعدی اجزای ساختمان­ها است که با بهره­گیری از روش­های مختلف از قبیل روش­های تفسیر تصویرمبنا، مدل­سازی تصویرمبنا و مدل­سازی فاصله مبنا و با استفاده از منابع داده­ای متفاوت از جمله ابر نقاط سه بعدی حاصل از تصاویر چندمنظره فتوگرامتری و یا سیستم­های لیزر اسکن هوایی (لایدار) امکان پذیر است. در این مقاله، روش­های تولید مدل سه بعدی مبتنی بر تکنیک مثلث­بندی سطوح از جمله روش پواسن، روش چرخش توپ و روش مثلث­بندی حجمی با الگوریتم مکعب­های مارش و همچنین روش­های ساده­سازی این مدل­ها از قبیل روش خوشه بندی رئوس و روش کاهش رئوس با استفاده از خطای کوادراتیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی مدل سه بعدی تولید شده توسط هر روش، از یک متریک ریاضی به نام فاصله هازدورف استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این ارزیابی، روش مثلث­بندی حجمی با الگوریتم مکعب­های مارش دارای دقت بالاتری در مدل­سازی نسبت به سایر روش­ها است، علاوه براین روش ساده­سازی فروپاشی لبه با استفاده از خطای کوادراتیک نسبت به سایر روش­های ساده­سازی دارای عملکرد بهتری است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از روش کوادرتیک در مدل سازی وارون دو بعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبود یافته

وارون سازی داده‌های گرانی یکی از مهمترین گام‌ها در تفسیر این داده‌ها است. هدف از این کار تخمین توزیع چگالی مدل ناشناخته زیر سطحی از طریق داده‌های اندازه‌گیری شده در سطح زمین است. مشکل اصلی در وارون‌سازی داده‌های حاصل از عملیات گرانی‌سنجی، عدم یکتایی جواب ناشی از وارون‌سازی داده‌های ژئوفیزیکی است. وارون‌سازی خطی داده‌های گرانی‌سنجی مسئله‌ای کم تعیین شده و بد حالت می‌باشد. تعیین پارامتر منظم‌سازی...

متن کامل

مدل¬سازی دوبعدی و سه بعدی داده¬های توموگرافی الکتریکی به منظور بررسی قنات¬ها و ساختارهای زیرسطحی کم عمق

روش توموگرافی الکتریکی یک روش برداشت شبکه بهینه با استفاده از آرایه‌های مناسب در شناسایی اهداف زیرزمینی است. داده‌های اکتسابی در برداشت با استفاده از روش‌های مختلف بهینه‌سازی مانند روش‌های گوس- نیوتن، شبه نیوتن مورد مدل‌سازی و تفسیر قرار می‌گیرند. در این تحقیق قنات آب به دلیل دارا بودن تباین مقاومت ویژه کافی با محیط پیرامون، به عنوان هدف مناسب جهت بررسی مزایا و معایب روش توموگرافی الکتریکی انتخ...

متن کامل

مدل سازی سه بعدی و ارزیابی قابلیت دید رانندگان از تابلوهای راهنمای مسیر

علائم و تابلوها ضمن در اختیارگذاشتن اطلاعات و راهنمایی‌های مورد نیاز رانندگان، آنها را از مقررات حاکم بر مسیر و خطرات احتمالی پیش ‌رو مطلع می‌کنند. جانمایی اصولی تابلوها در بزرگراه‌ها و معابر شهری با در نظر گرفتن معیارهای دید، تأثیر بسزایی در یافتن به م...

متن کامل

مدل سازی عددی سه بعدی انتقال حرارت در پنیرسفید تهیه شده به روش اولترافیلتراسیون

پروفیل دما طی مرحله نمک پاشی، به دلیل اثر آن بر فعالیت میکروبی و آنزیمی نقش مهمی را در کیفیت پنیر بازی می‌کنند. در این تحقیق یک مدل سه بعدی برای توصیف انتقال حرارت در پنیر فراپالایش شده با استفاده از حل عددی قانون دوم فوریه با روش تفاضل محدود (مبنا شمای صریح) به عنوان تابعی از عوامل درونی (دما و ترکیب شیمیایی پنیر در هر نقطه در داخل پنیر) و عوامل بیرونی (دما، رطوبت نسبی و سرعت حرکت هوای محیط ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  163- 175

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023