ارزیابی پتانسیل دی اکسید کربن فوق بحرانی در استخراج روغن از ضایعات تن ماهیان و مقایسه آن با روش پرس مرطوب

نویسندگان

  • بهاره شعبانپور استاد گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
  • سید مهدی اجاق استادیار گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
  • محمد مهدی طاعتی کلی دانشجوی دکتری، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
چکیده

روغن ماهی یکی از ارزشمندترین محصولات دریایی می­ باشد که هم به صورت تصفیه نشده برای خوراک دام، طیور و آبزیان مورد استفاده قرار گرفته و هم به واسطه داشتن اسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) می­تواند به عنوان مکمل غذایی توسط انسان مصرف گردد. در پژوهش حاضر، استخراج روغن با دو روش سیال فوق بحرانی (SFE) و پرس مرطوب (WP) از ضایعات کارخانجات کنسرو تن ماهیان، از دو دیدگاه بازدهی و کیفیت محصول، با تمرکز بر مصارف انسانی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، نسبت روغن بدست آمده از مواد خام اولیه و نیز شاخص ­ها و ترکیبات حاصل از پراکسیداسیون لیپیدی و نیز آلودگی­ های بر مبنای فلزات سمی ارزیابی شدند. نرخ بازدهی محصول و میزان رطوبت روغن اختلاف معنی­داری را در هر 2 روش نشان نداد. برخی از ترکیبات فرار مانند آلدهیدها تنها در روش WP مشاهده شد و تعداد آلکان­های یافت شده در این روش نیز بیشتر از  SFE بود. در مقابل اسید سیتریک به عنوان اسید آلی غیر لیپیدی تنها در تیمار SFE یافت گردید و DMA به عنوان عامل اصلی ایجاد بوی ویژه ماهی در هر 2 تیمار مشاهده شد. لیپیدهای خنثی اندازه گیری شده در این پژوهش (شامل استرهای واکسی، TAG، FFA و CHOL) و نیز نرخ اسیدیته اختلاف معنی ­داری را نشان ندادند. میزان DHA در پروفایل اسیدهای چرب تیمار SFE به­طور معنی ­داری بالاتر از تیمار WP بود. همچنین، میزان فلزات سمی جیوه، آرسنیک، کادمیوم و سرب نیز در تیمار SFE به­طور معنی­ داری پایین­تر از تیمار WP بود. بنابراین، نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از پتانسیل مناسب ضایعات تن ماهیان برای استخراج روغن ماهی در حوزه مصارف انسانی و روش SFE برای استخراج آن بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج روغن کنجد به‌وسیله سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن

تکنیک جداسازی توسط گازهای فوق بحرانی کاربرد مؤثر و وسیعی در صنایع غذائی پیدا کرده است به­طوری­که در حال حاضرچندین شرکت بزرگ روش­های جداسازی فوق بحرانی را در مورد تصفیه و تولید مواد غذائی به­کار می­بندند. این رشته ازصنایع غذائی در کشور آلمان پیشرفت قابل ملاحظه­ای نموده است. به­عنوان مثال، استخراج مواد کافینی از قهوه و مواد گیاهی وچای استخراج نیکوتن از تنباکو به وسیله گاز دی اکسید کربن تحت شرایط ...

متن کامل

بازیافت روغن موتور کارکرده به روش استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید

کربن دی‌اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می‌شود. با توجه به این قابلیت کربن دی‌اکسید، در این پژوهش نیز از این حلال برای بازیافت روغن موتور استفاده شد. مطالعه‌ ها در بازه‌ی فشار bar 210-150 و بازه‌ی دمایی °C 65-35 برای یافتن بیش ترین بازده انجام شد.در این بازه‌ی فشار، تغییر فشار تاثیر زیادی بر با...

متن کامل

تولید روغن ماهی غنی از DHA از ضایعات تن ماهیان با استفاده از ترکیب روش‌های استخراج با سیال فوق بحرانی (SFE) و کروماتوگرافی با سیال فوق بحرانی (SFC)

سابقه و هدف: ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) از اسیدهای چرب ضروری می­باشند که پتانسیل ویژه­ای در سلامتی انسان دارند. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف تولید روغن حاوی مقادیر بالا از DHA از ضایعات تن ماهیان توسط کوپل­کردن روش­های استخراج با سیال فوق بحرانی (SFE) و کروماتوگرافی با سیال فوق بحرانی (SFC) انجام شد. مواد و روش‌ها: ضایعات تن­ماهیان پس از آنالیز ترکیبات، با استفاده ا...

متن کامل

بازیافت روغن موتور کارکرده به روش استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید

کربن دی اکسید فوق بحرانی به عنوان حلال برای استخراج بسیاری از مواد استفاده می شود. با توجه به این قابلیت کربن دی اکسید، در این پژوهش نیز از این حلال برای بازیافت روغن موتور استفاده شد. مطالعه­ ها در بازه­ی فشار bar 210-150 و بازه­ی دمایی °c 65-35 برای یافتن بیش ترین بازده انجام شد.در این بازه­ی فشار، تغییر فشار تاثیر زیادی بر بازده استخراج می گذارد و با افزایش آن، بازده جداسازی افزایش می یابد. ...

متن کامل

استخراج و شناسایی روغنهای اساسی پوست تازه میوه نارنج Citrus aurantium var. amara L. با روش پرس سرد و استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی (SFE)

هیدروکربنهای ترپنی، ترکیبات اصلی اسانسی پوست میوه مرکبات می‌باشند؛ مهمترین این ترپنها، لیمونین است. این ترکیب به حرارت حساس بوده و روشهای استخراجی مبتنی بر حرارت مانند تقطیر با آب جوش یا بخار آب جوش برای استخراج ‌آن مناسب نیست. دو روش مناسب استخراج، استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی (SF-CO2) و روش صنعتی پرس سرد می‌باشد. دراین پژوهش، همزمان از روش استخراج پرس سرد و روش استخراج با سیال فوق بحر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 70  شماره 1

صفحات  70- 84

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023