ارزیابی کیفیت خدمت دهی با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، تودیم توسعه یافته در سیستم حمل و نقل ریلی (موردی : استان قم)

نویسندگان

چکیده

صنعت حمل­ و­نقل ریلی یکی از صنایع رو به رشد در ایران محسوب می­شود و رقابت در این صنعت همواره رو به افزایش بوده و ‌این موضوع موجب شده شناسایی وضعیت شرکت‌ها­ی فعال در این حوزه مسئله بسیار مهم بشمار آید. هر شرکت دارای یک یا چند مزیت رقابتی می‌باشد که موجب برتری آن نسبت به رقبای خود می‌شود. کیفیت خدمات ارائه شده در این  شرکت­ها می‌تواند برای هر کدام از آن‌ها یک مزیت رقابتی مهم به حساب آید. هدف این پژوهش مطالعه بر روی عوامل تاثیرگذار بر روی کیفیت خدمت­دهی در حوزه حمل نقل ریلی و رتبه بندی شرکت های فعال در حمل‌ و نقل ریلی ایستگاه راه آهن شهر قم بر اساس این عوامل می‌باشد. در این پژوهش ابتدا سلسله مراتب معیارها بر اساس روش مدل سازی ساختاری تفسیری  بدست آمده است و پس از آن اهمیت آن ها با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه شده است. در انتها با روش تودیم (مخفف تصمیم گیری چندمعیاره و تعاملی در زبان پرتغالی) توسعه یافته شرکت­ها رتبه ­بندی شده ­اند که نتایج نشان می­ دهد که شرکت فدک به عنوان بهترین شرکت از نظر کیفیت خدمت­ دهی انتخاب شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی با ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تودیم

گردشگری پزشکی یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با گردشگری است که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. برای توسعه این صنعت پیش از هرگونه برنامه ریزی، ضروری است که نقاط ضعف و قوت در این حوزه شناسایی شوند. پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع مقطعی و تحلیلی- توصیفی می‌باشد که هدف آن ، ارزیابی کیفیت خدمات 4 بیمارستان مهم شهر قم به منظور مقایسه ی بیمارستان ها با یکدیگر ...

متن کامل

مدل سازی فرایند پیش بینی سفر در برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری مبتنی بر رویکرد ترکیبی استنتاج فازی

برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری در دوره های اخیر همواره یکی از تصمیمات مهم در حوزه برنامه ریزی شهری در کلان شهرها بوده است. در این بین، پیش بینی حجم سفرهای آتی بین دو منطقه کلان شهر، کلید موفقیت در این امر برنامه ریزی صحیح حمل و نقل به شمار می رود. به دلیل اهمیت برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری، مدل های مختلفی توسط محققین در این زمینه توسعه داده شده که بعضی از این مدل ها علیرغم قدمت زیاد، همچنان...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سیستم تأمین و توزیع آب: با رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تودیم توسعه‌یافته (موردی:شهرستان قزوین)

زمینه و هدف: با گرم شدن سراسری کره زمین بر اثر عواملی چون تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و در پی آن کاهش منابع آبی در دسترس، مسئله تأمین آب سالم و ایمن بیش‌ از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از پر چالش‌ترین موضوع‌ها در این زمینه برای کشورها، موضوع مربوط به ‌سلامت و بهداشت عمومی است. تأمین‌کنندگان آب باید از تمام ریسک‌هایی که در این زمینه وجود دارد، آگاهی داشته باشند و ...

متن کامل

ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی با رویکرد توسعه پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (نمونه مطالعاتی: شهر همدان)

با توجه به افزایش اهمیت توسعه پایدار در دهه‌های اخیر و رعایت شاخص‌های آن در توسعه شهرها با عنوان توسعه پایدار شهری، نقش سیستم‌های حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی در رسیدن به پایداری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشورهای جهان سوم، غیرقابل انکار و از اهداف مهم تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان شهری است که از آن با عنوان حمل و نقل پایدار یاد می‌شود. در پژوهش حاضر با بررسی مشکلات موجود در حم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  49- 83

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021