× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

انعقاد خون

نویسنده

  • آژیر,

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: Coagulation factor X is an important protein in the blood coagulation pathway. It contains significant structural features that affect its function. The purpose of this study was to investigate the structural-functional features of activated form of Factor X in the presence of calcium ions. Factor X consists of 4 domains. Gamma-carboxyl glutamic acid (GLA) domain contains negative...