بافه چیست؟

نویسندگان

  • داود حسن‌زاده للکامی دانشگاه صنعتی اراک

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مسئله ای باز تحت عنوان "-nاسکلت در یک توپوس غیربولی چیست ؟" مطرح می باشد. هدف از این رساله بررسی -nاسکلت در رسته پیش بافه های سادکی می باشد که یک توپوس غیربولی است ، که از این راه مسئله اصلی را در حالت خاص بررسی کرده باشیم. برای این منظور در فصل یک مقدمه ای از نظریه رسته و نظریه بافه که مورد نیاز می باشد را می آوریم و سپس در فصل دو، تعریف -nاسکلت و خاصیتهایش را می گوییم و در فصل آخر از سه دیدگا...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

نوشته حاضر ترجمه مقاله زیر است:‎Peter Sarnak‎, ‎What is an Expander?‎, ‎Notices of The American Mathematical Society‎, ‎51 No‎. 7 (2004) 762-763‎پراکندگی یک گراف همراه با همبندی بسیار قوی، ویژگی است که ساختار باسط‌ها را مورد توجه قرار داد. این ساختار تناقض‌گونه موجودیت آن‌ها را نیز تا مدت‌ها انکار می‌کرد. پس از مدتی اگرچه پینسکر(‎‎(pinsker) توانست با یک بحث شمارشی وجود آن‌ها را اثبات کند، اما ه...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود