برازش طیف پرتوی گامای با قدرت تفکیک پایین (Low Resolution)توسط تابع تبدیل ویجت

نویسندگان

  • آرام صالحی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین ، گروه مهندسی هسته‌ای
  • ایرج جباری دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین ، گروه مهندسی هسته‌ای
چکیده

برای آشکارسازی پرتوی گاما از یک بلور یدید سدیم به همراه مقدار خیلی کمی تالیوم بصورت ناخالصی، استفاده می شود. از طرف دیگر با توجه به اهمیت شناسایی کمی و کیفی ناخالصی‌های رادیونوکلیدی در تولید رادیوداروها و مصارف عمومی، همواره موضوع طیف سنجی بسیار مهم قلمداد می گردد و لذا باید با نهایت دقت انجام پذیرد. به صورت ویژه پردازش های سیگنال مربوط نیز باید دقیق صورت پذیرد. با توجه به این موارد یکی از عوامل مؤثر در دقت تشخیص قله و سطح زیر آن در طیف سنجی گاما با قدرت تفکیک پایین، نوع تابع توزیع به کار رفته برای برازش قله‌ها است. در این پژوهش‌، با توجه به نرم افزارهای موجود میزان اثرات هر یک از توابع گوسی، لونتزین، لجستیک، پیرسون و ویجت برای برازش قله‌ها بررسی گردید. همچنین طیف حاصل از کبالت-60 و سزیم-137 برای مقایسه توابع توزیع مختلف مذکور با استفاده از یک آشکارساز یدور سدیم 2_اینچی تهیه گردید. در پایان نتایج نشان دادند که در این بین توابع ویجت و گاوسی در مقایسه با دیگر توابع از خطای کمتری برخوردار هستند و برای تحلیل طیف گاما با قدرت تفکیک پایین مناسب‌تر هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه‌گیری قدرت تفکیک دستگاه‌های نوری با استفاده از روش ماره

در این مقاله با استفاده از نقش ماره، روش ساده و دقیقی برای تعیین تابع انتقال نمایانی که معیاری از توان تفکیک در دستگاه­های نوری است ارائه می­شود. سیستم­های نوری که مورد آزمایش قرار گرفته­اند چاپگر لیزری و دستگاه زیراکس معمولی هستند. در این روش ابتدا توری­های رانکی با بسامدهای مختلف توسط نرم­افزار متلب طراحی شده و سپس با استفاده از دستگاه چاپگر لیزری نمونه­هایی از این توری­ها بر روی کاغذ کالک و ...

متن کامل

بهبود قدرت تفکیک زمانی داده های لرزه‌ای با آنالیز طیف تکین و روش خودبرون‌یابی

مقاطع لرزه‌ای حاصل از اعمال مراحل گوناگون پردازش، به‌منظور استخراج اطلاعات مربوط به سازندهای زمین‌شناسی مورد بررسی و تفسیر قرار می‌گیرند. برای شناسایی و تعیین محل دقیق اهداف، لازم است مقاطع لرزه‌ای قدرت تفکیک کافی داشته باشند. قدرت تفکیک زمانی کافی نیازمند پهنای باند بسامدی گسترده است. به‌علت محدود بودن ذاتی پهنای باند بسامدی موجک‌های لرزه‌ای و اثر پدیده جذب بسامدی، لزوم اعمال الگوریتم‌های نوین...

متن کامل

افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز

امروزه روش شباهت برای تخمین سرعت به کار گرفته می‌شود که بر مبنای جمع نمونه‌ها در پنجره تحلیل سرعت استوار است. طیف سرعت حاصل از این روش در مورد رویدادهای بازتابی عمیق و در مواردی که دورافت برداشت داده‌ها کم می‌باشد، دارای قدرت تفکیک پایین است. افزایش قدرت تفکیک در محاسبه شباهت سبب می‌شود که دقت تخمین سرعت تصحیح برون راند نرمال و برانبارش بهبود یابد. در این مقاله روش آماری خودراه‌انداز برای افزای...

متن کامل

بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه

امروزه بهبود قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای در مباحث اکتشاف منابع هیدروکربنی، به خصوص در ساختارهای پیچیده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. روش‌های زیادی برای این منظور معرفی شده‌اند که هر کدام دارای مزایا و معایب ناشی از فرضیات و تئوری حاکم بر مساله هستند. در این مقاله، به منظور بهبود قدرت تفکیک قائم داده لرزه‌ای بازتابی از ویژگی مقیاس کردن زمانی سیگنال در حوزه تبدیل فوریه استفاده شده است. در ای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  16- 21

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021