براورد فرصت شغلی در ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

از آن‌جا که آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار، یکی از مهم‌ترین نیازهای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در حوزه بازار کار است و یکی از موضوعات مطرح در این زمینه عدم تطابق افراد بیکار و فرصت‌های شغلی در کشور است، لذا بررسی رابطه‌ی کارفرمایان به‌عنوان متقاضیان نیروی کار و جویندگان کار به‌عنوان عرضه‌کنندگان نیروی کار که دو عامل مهم و تعیین‌کننده در بازار کار محسوب می‌شوند، ضروری است. به‌دلیل عدم تطابق تعداد افراد بیکار و فرصت‌های شغلی، بررسی وضعیت بازار کار ایران و براورد فرصت‌های شغلی به‌منظور تعیین ساز و کار ارتباط بین کارفرمایان و جویندگان کار در جذب نیرو و اشتغال افراد و تعیین سیاست‌ها و اقدامات کلان بر این ساز و کار، بسیار ضروری است و مبنایی برای ارزیابی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد بود. روش‌های مختلفی از جمله استفاده از اطلاعات شاغلین تحت پوشش بیمه‌ها و تحلیل فایل داده‌های بیمه‌های تأمین‌ اجتماعی و سایر بیمه‌ها، استفاده از پایگاه‌های داده‌های طولی واحدهای کسب و کار و تحلیل آن، اضافه کردن چند پرسش در پرسش‌نامه‌های کارگاهی به‌منظور براورد فرصت شغلی و در نهایت استفاده از آمارهای جریان نیروی کار از جمله روش‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب برای براورد فرصت شغلی است. در این مقاله ضمن بررسی مطالعه‌های تطبیقی در کشورهای مختلف، به معرفی روش‌های مختلف براورد فرصت شغلی از منظر عرضه و تقاضای نیروی کار پرداخته خواهد شد. همچنین با استفاده از داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال‌های ۱۳۸۴- ۱۳۹۳و آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ۱۰ کارکن و بیش‌تر مرکز آمار ایران، به براورد فرصت شغلی پرداخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی، U-V) در ایران

  منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از ...

متن کامل

استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی، U-V) در ایران

One of the empirical relationships that have been used to study the dynamics of labor market is the Beveridge curve -the scatter plot of unemployment rates versus vacancy rates- that is used to summarize the state of that market. The starting point for deriving the Beveridge curve is a matching function between unemployed workers and vacant jobs. In this research, provincial data are combined ...

متن کامل

استخراج منحنی بوریج ( بیکاری – فرصت شغلی، u-v) در ایران

منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از ای...

متن کامل

نقش گردشگری برای ایجاد فرصت های شغلی در شهرهای ایران (پژوهش موردی: شهر مشهد)

امروزه گردشگری بزرگترین و متنو ع ترین صنعت دنیا به حساب می آید و توسعه این صنعت به ویژه درکشورهایی که به دنبال دستیابی به رشد پایدار می باشند از اهمیت ویژ های برخوردار بوده و در ایجاد فرصت هایشغلی و ایجاد عدالت اجتماعی در تقسیم درآمدهای شهری توانایی زیادی دارد . شهر مقدس مشهد بهعنوان یکی ازابرشهرهای مذهبی در خاورمیانه شناخته شده و به دلیل جاذبه های مذهبی، تاریخی و فرهنگی سالانه پذیرایمیلیون ها ...

متن کامل

استخراج منحنی u-v ( بیکاری – فرصت شغلی) در ایران

یکی از روابط تجربی که برای مطالعه پویایی های بازارکار مورد استفاده قرار می گیرد منحنی بوریج– نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت های شغلی- می باشد؛ این منحنی بازگو کننده ی موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت های شغلی می-باشد. هدف از این تحقیق استخراج تابع تطبیق و منحنی بوریج در ایران می باشد. در این تحقیق به منظور استخراج ت...

15 صفحه اول

براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در ایران

در این مقاله نویسندگان ضمن مروری بر مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل فیتزوری و اسمیت (1998) به براورد تابع تقاضای حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافری و باری با استفاده از روشی ARDL اقدام کرده اند. مطالعات آنها نشان می دهد که در بخش مسافری، رشد تقاضای حمل و نقل ریلی مسافر در بلند مدت تحت تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت بلیط اتوبوس مسافربری، طول خطوط راه آهن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 28  شماره 1

صفحات  41- 71

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023