بررسی اثرات زمان‌های مختلف شروع تغذیه در سنین مختلف لاروی بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی کرم ابریشم

نویسندگان

  • افسانه مرآت مرکز تحقیقات کرم ابریشم
  • علیرضا بیژن نیا مرکز تحقیقات کرم ابریشم
  • علیرضا صیداوی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد واحد رشت
  • محمد مولائی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • معین الدین مواج پور مرکز تحقیقات کرم ابریشم
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

هفت هیبرید تجاری کرم ابریشم موجود در کشور با چهار هیبرید تجاری وارداتی، در بهار سال 1392 پس از تفریخ در مزارع پرورشی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، و نوغان داران منتخب در شهرستان لنگرود پرورش داده شدند. کلیه مراحل پرورشی، با نظارت کارشناسان و تکنسین‌های شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش، پیله‌های ت...

متن کامل

بررسی اثر بیماری سفیدک پودری (Phyllactinia guttala) بر کیفیت برگ ارقام مختلف توت مورد استفاده در تغذیه لاروهای کرم ابریشم

بیماری سفیدک پودری برگ توت از مهمترین بیماری های قارچی در مناطق پرورش نوغان جهان است. مقاومت ارقام توت در برابر این بیماری متفاوت است. در این تحقیق، اثر بیماری سفیدک پودری روی پنج رقم توت ‘کنموچی’، ‘بومی’، ‘کائیرونیز’، ‘ایچینویسه’ و ‘شین ایچینویسه’ بررسی شد. درصد رطوبت، پروتئین، فیبر، ازت، فسفر، کلسیم و خاکستر در برگ های سالم و آلوده و نیز درصد تلفات لارو و شفیره، وزن کل و وزن پیله، وزن و درصد ...

متن کامل

اثرات بکارگیری سطوح مختلف شفیره کرم ابریشم در تغذیه طیور گوشتی

این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده پودر شفیره کرم ابریشم بر عملکرد، صفات لاشه و غلظت برخی از فراسنجههای خونی جوجه های گوشتی و اندازه گیری ترکیبات شیمیایی آن انجام شد. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و انرژی قابل متابولیسمی پودر شفیره کرم ابریشم اندازه گیری گردید. آزمایش دوم در قالب یک طرح کاملا تصادفی اجرا شد و اثرات سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم (صفر، 5/2، 5، 5...

بررسی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

در تحقیق حاضر اثر جایگزینی سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم به‌جای پودر ماهی بر برخی از فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، به مدت 60 روز بررسی شد. به این منظور 360 قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی 42/3±55 گرم در 4 تیمار و سه تکرار انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف جایگزینی0، 5 ،10 و15 درصد پودر شفیره کرم ابریشم به‌جای پودر ماهی بود و تیمار 1، به‌عنو...

متن کامل

اثر حشره‌کش‌های میکروبی و شیمیایی بر سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاهی

در این پژوهش، حساسیت سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی به فرآورده تجارتی بایوبیت محتوی باکتری Bacillus thuringiensis var. tenebrionis به عنوان یک آفت­کش میکروبی و حشره‌کش­های شیمیایی ایمیداکلوپراید و فوزالون به ترتیب به عنوان حشره‌کش رایج و جدید برای مهار این آفت، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سوسک کلرادوی روی برگ‌های سیب‌زمینی در شرایط گلدانی پرورش داده شده و حساسی...

متن کامل

بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی

هفت هیبرید تجاری کرم ابریشم موجود در کشور با چهار هیبرید تجاری وارداتی، در بهار سال 1392 پس از تفریخ در مزارع پرورشی شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، و نوغان داران منتخب در شهرستان لنگرود پرورش داده شدند. کلیه مراحل پرورشی، با نظارت کارشناسان و تکنسین های شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش، پیله های ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  11- 26

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023