× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثرات عملکرد شیپور استاش بر روی سلامت پیوند پرده صماخ در اعمال جراحی تمپانوپلاستی و ماستوئیدکتومی-تمپانوپلاستی به علت عفونت مزمن گوش میانی

نویسندگان

  • امانی گشنیگانی, سروش
  • فتح سامی, شاهین
  • ملکوتی, بهرام
  • مهدی زاده, جلال

چکیده

Chronic otitis media is a common disease which can lead to serious complications or even death. Betterment of eustachian tube function is effective on results of operations. The main goal of this study was to determine the effect of eustachian tube function on outcome of graft in tympanoplasty or tympanomastoidectomy for chronic otitis media. We prospectively studied 126 patients who underwent these operations in Amir Alam hospital in 1998. Eustachian tube function, technique of operation, use of silastic, age, sex, presence of cholesteatoma were evaluated in each patient and graft vascularization after 6 to 8 weeks of surgery was considered as successful outcome. Among 126 ears, 59 had good ETF and among those 59 ears 88.1% or 52 had successful outcome. Among 67 patients with poor ETF 46 or 68.7% got successful results. This significant difference shows the role of Eustachian tube function on the result of surgery.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  زمینه و هدف: عفونت حاد گوش میانی دومین بیماری شایع دوران کودکی است که در صورت عدم درمان مناسب می تواند به عفونت مزمن گوش میانی تبدیل شود و در این صورت نیازمند مداخله جراحی خواهد بود. درمان جراحی اوتیت مدیای مزمن بر پایه دو عامل شامل حذف کامل نسوج پاتولوژیک و بهبود شنوایی است. ترومای حلزون گوش داخلی (ناشی از به کارگیری ساکشن، دریل جراحی، دستکاری استخوانچه ای در حین جراحی گوش میانی) ممکن است کا...

  زمینه و هدف: انحراف سپتوم یا تیغه بینی یکی از علل شایع انسداد یکطرفه یا دوطرفه مجرای هوایی بینی است که ممکن است به دنبال تروما به بینی و قسمت میانی صورت ایجاد شود. بیمارانی که از انسداد بینی شکایت داشته و این شکایت آنها با یافته های معاینه فیزیکی داخل بینی تطابق دارد ، اغلب کارشان به سپتوپلاستی و جراحی شاخک می انجامد. انحراف شدید سپتوم بینی منجر به انسداد کامل بینی می شود و عبور هوا از مجرای ...

زمینه و هدف: عفونت حاد گوش میانی دومین بیماری شایع دوران کودکی است که در صورت عدم درمان مناسب می تواند به عفونت مزمن گوش میانی تبدیل شود و در این صورت نیازمند مداخله جراحی خواهد بود. درمان جراحی اوتیت مدیای مزمن بر پایه دو عامل شامل حذف کامل نسوج پاتولوژیک و بهبود شنوایی است. ترومای حلزون گوش داخلی (ناشی از به کارگیری ساکشن، دریل جراحی، دستکاری استخوانچه ای در حین جراحی گوش میانی) ممکن است کاهش...

Background and Aim: Vitamin C has proved to be an influential factor in wound repair and previous studies showed that it can accelerate the repair of surgical incisions and bed wounds and cornea burns. In this study the effect of vitamin C in the success of tympanic graft repair applying underlay technique and by means of tympanic membrane muscle was evaluated. Materials and Methods: In this c...

زمینه و هدف : اتومایکوزیس یک عفونت قارچی شایع در مناطق حاره است که به صورت مزمن و حاد در کانال خارجی گوش دیده می‌شود. عفونت مزمن گوش میانی (اوتیت‌مدیا) با علایمی مثل کاهش شنوایی، سرگیجه، اختلال در تعادل، خروج ترشحات چرکی از گوش، درد و پاره شدن پرده گوش همراه است. این مطالعه به منظور تعیین فلور قارچی کانال خارجی گوش در مبتلایان به اوتیت‌مدیا مزمن انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی رو...

Microtia is the complete absence of auricular tissues. Total reconstruction of the ear is one of the most difficult problems is reconstructive surgery. Classical multi-staged reconstructions can achieve satisfactory results but they require multiple hospitalizations and high cost. The ideal would be reconstruction of a life-like ear in one operation. Yeguang Song from China has done one stage t...