بررسی اثر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان در شرایط آزمایشگاهی و تونل باد

نویسندگان

چکیده

باد یک نیروی فرساینده مهم در بیابان‌هایی است که پوشش گیاه آنها برای حفاظت سطح خاک کم است. فرسایش و ایجاد رسوب زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت باد بیشتر از سرعت آستانه اصطکاک باشد. خاک‌های دارای پوسته‌های فیزیکی و بیولوژیکی معمولاً در برابر فرسایش بادی مقاوم‌تر هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم بر کنترل فرسایش بادی در یک خاک شنی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی با دو سطح تلقیح ( با تلقیح تریکودرما هارزیانوم و بدون تلقیح)، دو تیمار رطوبتی( 80 درصد گنجایش زراعی و خشک) و سه تیمار زمانی ( 15، 30 و 45 روز) انجام شد. بعد از سپری شدن زمان‌های فوق مقاومت در برابر فروروی، کربن زیتوده میکروبی، تنفس، و برخی خصوصیات فیزیکی خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان، مقاومت در برابر فروروی خاک به صورت معنی‌داری در تیمار 45 روزه دارای قارچ و در سطح رطوبت 80 درصد ظرفیت زراعی از 85/2 در نمونه 15 روزه به 5/4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و وزن مخصوص ظاهری خاک از 49/1 به 55/1 گرم بر سانتیمتر مکعب افزایش یافت. هدایت الکتریکی، تنفس و کربن زیتوده میکروبی خاک نیز با زمان دارای روند افزایشی بود. در حالیکه واکنش خاک با رشد و گسترش قارچ و ترشح مواد اسیدی به خاک کاهش نشان داد. نمونه‌های با بالاترین مقدار مقاومت در برابر فروروی (نمونه 45 روزه با رطوبت 80 درصد ظرفیت زراعی) بعد از قرار گرفتن در تونل باد با سرعت 12 متر‌بر‌ثانیه دچار فرسایش نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر رطوبت اولیه خاک بر شدت فرسایش بادی با استفاده از تونل باد آزمایشگاهی

سابقه و هدف: فرسایش بادی یکی از جنبه‌های تخریب اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود. رطوبت خاک از طریق کنترل سرعت آستانه و نیز فرسایش‌پذیری خاک، بر شدت فرسایش تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مقادیر مختلف رطوبت اولیه و سرعت باد بر شدت فرسایش بادی و نیز سرعت آستانه فرسایش بادی در دو خاک با کلاس بافت متفاوت با استفاده از تونل باد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد. مواد و...

متن کامل

بررسی اثر پوشش گیاهی، بیوچار و پودر پوست گردو در کنترل فرسایش بادی در تونل باد

انتشار گرد و غبار توسط باد پیامدهای قابل توجهی برای اکوسیستم‌ها و سلامت انسان‌ دارد. افزودن مواد مؤثر در خاک‏های تخریب شده روشی مناسب برای ثبات در تجمع خاک می‎باشد که می‎تواند منجر به کاهش تولید گرد و غبار شود. برای بررسی تأثیر بیوچار و پوشش گیاهی بر بهبود خاک در برابر فرسایش باد، یک مطالعه آزمایشگاهی در تونل باد انجام شد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بیوچار پوست چوبی گردو با نام علمیJug...

متن کامل

بررسی زغال زیستی اصلاح شده، نانورس و پلی‌وینیل استات بر تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی خاک شنی و شنی‌لومی

فرسایش بادی یکی از مهم­ترین مسائل زیست­محیطی جهان محسوب می­شود. این پدیده می­تواند اثرات مخربی بر کیفیت آب، هوا و سلامت انسان داشته باشد.در سال­های اخیر استفاده از خاک­پوش در کنترل فرسایش بادی و تثبیت خاک مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش استفاده از نانورس مونت­موریلونایت، پلیمر پلی­وینیل­استات و زغال زیستی کاه گندم به منظور دستیابی به یک خاک­پوش طبیعی برای کنترل فرسایش بادی در خ...

متن کامل

بررسی کاربردهای شورابه‌های دشت سگزی در کنترل فرسایش بادی

دشت­ سگزی از مناطق بیابانی کشور است که به­‌دلیل هموار بودن و وجود خاک­‌های حساس به فرسایش­، استعداد فراوانی برای فرسایش بادی دارد. هدف این پژوهش، بررسی امکان استفاده از شورابه‌­های دشت سگزی و تأثیر آن بر خصوصیات مقاومتی خاک، تشکیل سله‌­های سطحی و پایداری آن در برابر فرسایش بادی می‌­باشد. برای انجام این پژوهش، پنج نمونه خاک با بافت­‌های متفاوت از سطح خاک جمع‌­آوری و همراه با شورابه برداشت شده از...

متن کامل

بررسی اثر باکتری اسپوروسارسینا پاستوری و نوع محیط کشت بر رسوب زیستی کربنات کلسیم و کنترل فرسایش بادی خاک شنی استان خوزستان

فرسایش بادی و انتقال رسوب حمل شده تهدیدی جدی برای اراضی کشاورزی، محیط زیست، آلودگی هوا و سلامت انسان یکی از مشکلات اساسی در ایران و بخصوص استان خوزستان است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی باکتری اسپوروسارسینا پاستوری (Sporosarcina pasteurii) در کنترل فرسایش بادی در محیط کشت Tryptic Soy Broth (TSB) و ملاس نیشکر بود. بدین منظور، محیط کشت باکتری و اثر گذشت زمان در پیشبرد آزمایش در نمونه خاک شنی از...

متن کامل

بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم

اثر بازدارندگی دزهای مختلف پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ قارچ تریکودرما هارزیانوم و اثر آن بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و توانایی آنتاگونیستی جهش یافته‌های حاصل در کنترل قارچ بیمارگر ریزوکتونیا سولانی بررسی شد. برای این منظور سوسپانسیون هاگ تریکودرما در پژوهشکده‌ی کشاورزی هسته‌ای کرج در معرض دزهای ◦، 50، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450 گری پرتو گاما قرار گرفت. برای بررسی اثر پرتو گاما بر رشد ریسه، قا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  239- 251

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021