بررسی ارتعاش صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام

نویسندگان

  • احمد تقی زاده
  • برات قبادیان
  • تیمور توکلی هشتجین
  • علی سرایی
چکیده مقاله:

ارتعاش کامل و جزئی بدن باعث کاهش سلامتی مانند درد کمر و آسیب ستون فقرات می‌شود که می‌تواند از مواجهه با ارتعاش صندلی منتج ‌شود. همچنین مواجهه با ارتعاش می‌تواند مزاحم سیستم عصبی مرکزی شده و بر سیستمهای گردش خون و ادرار تاثیر بگذارد. در این تحقیق، ارتعاشات صندلی تراکتور یونیورسال 650 ام و تاثیر آن بر راننده در 5 سطح دور موتور 1000، 1200، 1400، 1600 و 1800 در راستای عمودی و در حالت حمل و نقل بر روی جاده آسفالت بررسی گردید. همچنین مقادیر rms (جذر میانگین مربعات) شتاب وVDV (اندازه دوز ارتعاش) نیز اندازه‌گیری شد. نتیجه آزمایش‌ها نشان داد که فرکانس غالب ارتعاش درتمامی دورهای موتور در صندلی تراکتور برابر با دو برابر فرکانس دور موتور یا برابر با ضربات پیستون موتور در مرحله توان (انفجار سوخت در سیلندر) است و با افزایش دور موتور فرکانس ارتعاش صندلی افزایش می‌یابد. همچنین مقادیر شتاب برای دورهای آزمایشی از 1000 تا 1800 بترتیب 93/1، 26/2، 4/2، 5/2 و 65/3 بود که روند افزایشی داشت. مقادیرVDV نیز در دورهای 1000 تا 1800 بترتیب 34/2، 49/2، 74/2، 1/3 و 29/4 بدست آمد و نشان داد که با دور نسبت مستقیم دارد. با مقایسه این اعداد با استانداردها مدت زمانی که راننده می‏تواند در معرض ارتعاش قرار گیرد بدون آنکه به سلامتی وی خدشه‏ای وارد شود برای دورهای 1000، 1200، 1400، 1600 و 1800 بترتیب 8/20، 1/11، 47/7، 72/4 و 1/2 ساعت بود که نشان می‌داد زمان مواجهه برای دورهای بالای موتور باید کاهش یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه‌گیری و تحلیل ارتعاش در تراکتورهای یونیورسال 650، مسی‌فرگوسن 285 و 299

از آنجاییکه انسان سالم محور توسعه پایدار در هر جامعه است، و موضوع ایمنی و بهداشت کار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، بنابراین انجام بررسی و تحقیق در خصوص ریسک های موجود حین کار به منظور شناسایی خطرات و ارائه راهکار جهت حذف آنها ضروری می باشد. در این مقاله، هدف مقایسه اثر تغییر دور موتور، و تغییر نوع زمین بر اپراتور در هر یک از مجموعه‌های تراکتور و ادوات مورد بررسی می­باشد. در این تحقیق تراکتورها...

متن کامل

محاسبه مقادیر ارتعاش روزانه و زمان های مجاز رانندگی در سه تراکتور متداول در ایران

در این تحقیق با بدست آوردن مقادیر ریشه میانگین مربعات شتاب وارد بر رانندگان در سه تراکتور متداول در ایران، مقادیر ارتعاش روزانه و حدود مجاز رانندگی برای آنها محاسبه و ارزیابی شد. تیمارهای در نظر گرفته شده برای انجام تحقیق عبارت بودند از: نوع تراکتور (تراکتور فرگوسن 285، تراکتور فرگوسن 399 و تراکتور یونیورسال 650)، وزن راننده (58، 69 و 81 کیلوگرم) و دور موتور (1200، 1800 و rpm2200)، که تأثیر هر ...

متن کامل

تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ

ارتعاش می‌تواند باعث اختلال در سلامت و آسیب­رساندن به انسان در هنگام کار با وسایل صنعتی شود.  این وسایل می‌توانند باعث ارتعاش کامل یا قسمتی از بدن مانند دست‌ها شوند.  در بخش کشاورزی، نمونه‌ای از این ادوات تراکتور دوچرخ یا تراکتور دستی است که اغلب در شالی‌زارهای مناطق شمالی ایران از آن استفاده می‌شود.  در این تحقیق، ارتعاش تراکتور دوچرخ میتسوبیشی با توان 7/7 اسب بخار و بیشینة دور موتور 2400 دور ...

متن کامل

محاسبه مقادیر ارتعاش روزانه و زمان های مجاز رانندگی در سه تراکتور متداول در ایران

در این تحقیق با بدست آوردن مقادیر ریشه میانگین مربعات شتاب وارد بر رانندگان در سه تراکتور متداول در ایران، مقادیر ارتعاش روزانه و حدود مجاز رانندگی برای آنها محاسبه و ارزیابی شد. تیمارهای در نظر گرفته شده برای انجام تحقیق عبارت بودند از: نوع تراکتور (تراکتور فرگوسن 285، تراکتور فرگوسن 399 و تراکتور یونیورسال 650)، وزن راننده (58، 69 و 81 کیلوگرم) و دور موتور (1200، 1800 و rpm2200)، که تأثیر هر ...

متن کامل

بررسی و بهبود سیستم تعلیق صندلی تراکتور مسی فرگوسن 285

در این تحقیق به منظور اندازه گیری ارتعاش وارده، در دو موقعیت کف کابین و روی صندلی تراکتور، مقادیر rms شتاب در جهت محور عمودی (z) به وسیله دستگاه شتابسنجtv300اندازه گیری گردید. آزمایشات با یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن285 برای حالت های حرکت تراکتور در مسیرآسفالت بدون حمل ادوات، حرکت در مسیرآسفالت با ادوات (گاوآهن 3خیش)، حرکت در مسیر خاکی بدون ادوات، حرکت در مسیر خاکی با ادوات (گاوآهن 3خیش)، خاکور...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023