بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»

نویسندگان

  • سامان عبادی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه، ، کرمانشاه، ایران؛
  • مجید ساعدی دویسه دانشجوی دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های غیر زبان‌های خارجی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» است. روش: برای شناسایی عوامل انگیزشی از رویکرد کیفی  شامل مصاحبه و یادداشت روزانه در گردآوری داده‌ها استفاده‌ شده است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، نظریات گروهی از کارشناسان دریافت و سؤالات مصاحبه که از نوع نیمه‌ سازمان ‌یافته است از این منابع تهیه شدند. شرکت‌کنندگان 40 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌ کردستان و رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 بودند. از روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر تکنیک معیار استفاده شده است و معیار تعیین‌شده تحصیل در مقطع کارشناسی رشته‌های غیر زبان‌های خارجی بود. با روش تحلیل محتوا موضوعات کلیدی در داده‌ها  شناسایی و کدبندی شدند. سپس بر مبنای چارچوب نظری پژوهش چند طبقه محتوایی تعیین شدند. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش به اعتبارسنجی نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» در این بافت خاص کمک می‌کند و نشان می‌دهد که این نظریه می‌تواند در تبیین و ارزیابی انگیزش جامعه هدف این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. علاوه‌بر این، یافته‌ها نشان می‌دهند که عنصر «تجربیات یادگیری زبان دوم» قوی‌ترین عامل انگیزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های غیر زبان‌های خارجی است که به‌صورت چهار مضمون اصلی خود را نشان داد. همچنین مشخص شد که خود آرمانی زبان دوم عامل انگیزشی قوی‌تری است تا خود بایسته زبان دوم. این نتایج اهمیت توجه به مواد آموزشی و برنامه درسی متناسب با «خودهای ممکن» و اهمیت توجه به ویژگی‌های شخصیتی و حرفه‌ای معلم در راستای ایجاد انگیزش را نشان می‌دهد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده: واکاوی دلایل افزایش تعداد ایرانیانی که به یادگیری زبان آلمانی می‌پردازند و بسترسازی نظری برای آن موضوع تحقیق پیش رو است. در این راستا 370 نفر زبان‌آموز ایرانی مؤسسه زبان آلمانی تهران (DSIT) انتخاب گردیدند و انگیزه آنها بر اساس نظریه‌ی «خود انگیزشی زبان دوم» (L2 Motivational Self System) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های این تحقیق بر اساس «خودهای ممکن» (possible selves) و مقایسه آن با نتایج...

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل انگیزشی متشکل از متغیرهای خود ِالزامی، خودکارآمدی، تجربه‌ی یادگیری و رفتار انگیخته‌ی یادگیری ِزبان فارسی به‌عنوان زبان دوم بود. برای این منظور، یک مطالعه‌ی همبستگی با نمونه‌ی 242 نفری از زبان‌آموزان نیمسال تحصیلی اول 95-96 مرکز آزفای دانشگاه بین‌المللی امام خمینی که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، به اجرا درآمد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان دوم و فراگیری زبان عربی پرداخته و نقش رشته تحصیلی و جنسیت را در کاربرد این راهبردها مشخص نموده است. به این منظور، نخست از حدود 900 نفر از دانشجویان کارشناسی (ورودی 84-82) رشته های فلسفه و زبان و ادبیات عربی دانشگاههای تهران، الزهرا علامه طباطبایی، شاهد و امام صادق، تعداد 285 نفر به طور تصادفی برای پاسخ دادن به پرسشنامه راهبردهای ی...

مفاهیم خودپنداره و انگیزه پیشرفت جزء موضوعات اساسی در روانشناسی و نظام آموزشی می‌باشند. خودپنداره یکی از جنبه‌های مهم شخصیتی هر فرد و انگیزش یکی از عوامل اصلی دخیل در جریان فرآیند یاددهی –یادگیری است؛ بنابراین ضروری است که دنبال برنامه‌هایی باشیم تا بتوان از آن طریق در بالا بردن خودپنداره و انگیزه پیشرفت آنان تلاش نمود. این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی تأثیر آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان...

هدف از این بررسی تحلیلی، تفسیر و تعیر فعالیتهای خواندن دانشجویان ایرانی در دو کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطح دانشگاه بود. روش تحقیق مورد استفاده، از نوع تحلیل استنتاجی رفتارها و تعاملی بود که در کلاس روی داد. در یک کلاس (32 دانشجو)، مهارت خواندن با روش سنتی تدریس می شد. با این مفهوم که خواندن به عنوان خواندن حروف، کلمات، جملات، ترجمه متون، و نیز فعالیت در رابطه با درک مطلب و تمرین...

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود