× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تأثیرپذیری سطح آب زیرزمینی از نشت و نفوذ در کانال‌های انتقال آب (مطالعه موردی: بلداجی)

نویسندگان

  • احسان توکلی فارغ‌التحصیل دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد و و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب آشامیدنی بیش از 5/1 میلیارد نفر در سراسر جهان، از جمله مناطق خشک و نیمه­خشکی چون ایران است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نشت و نفوذ بر تغذیه آب زیرزمینی، در شرایط قرارگیری تراز سطح ایستابی در اعماق متفاوت انجام شده است. برای انجام این پژوهش، کانال خاکی بلداجی با خاک لومی، در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری، به­عنوان نمونه اصلی انتخاب شد. ابعاد این کانال براساس روابط تشابه ابعادی و با در نظر گرفتن مقیاس 13/0 به مدل آزمایشگاهی واقع در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه شهرکرد و در کانالی با شیب ثابت، طول یک متر و عرض 59/0 متر انتقال یافت. در این پژوهش، 9 دبی (بین 40 تا 161 لیتر در ثانیه) و چهار سطح ایستابی (75/0، 8/0، 85/0 و 9/0 متر از سطح خاک) به دبی قابل کاربرد در مدل تبدیل شد. کلیه آزمایش­ها برای دو مقطع مثلثی و ذوزنقه و در سه تکرار انجام گردید. نتایج مدل فیزیکی آزمایشگاه نشان داد نفوذ آب از کانال باعث بالا آمدن سطح آب زیرزمینی بین 5/3 تا 11 سانتی­متر می­گردد. مقادیر تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش بیلان آب محاسبه شد و نتایج نشانگر تخمین­های نامطلوب این روش برای هر دو مقطع مثلث و ذوزنقه است (R2 بزرگتر از 72/0 و 62/0 به­ترتیب برای مقطع ذوزنقه و مثلث؛ RMSE بزرگتر از 166 و 157 به­ترتیب برای مقطع ذوزنقه و مثلث؛ و MAE بزرگتر از 154 و 142 به­ترتیب برای مقطع ذوزنقه و مثلث). بنابراین، این روش برای تخمین تغذیه در منطقه بروجن پیشنهاد نمی­شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

از جمله دستورالعمل‌ های مدیریت صحیح منابع آب، طراحی بهینه مقاطع کانال‌های انتقال آب است. طراحی مقطع کانال با کمترین میزان تلفات آب شامل کمینه کردن میزان نشت و تبخیر از کانال تحت شرایط جریان یکنواخت در کانال می‌باشد. تا کنون طراحی بهینه مقاطع کانال بر اساس روابطی با خطای بالای در تخمین میزان نشت بوده که می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد. در این تحقیق به کمک بسته نرم‌افزاریSEEP/W، میزان نشت در کانا...

افزایش بازده آبرسانی و کاهش تلفات آب در کانال­های انتقال، اهمیت بسیار زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی معادلات تجربی و مدل SEEP/Wدر برآورد نشت از کانال­های خاکی انجام شد. کانال خاکی بلداجی با خاک لومی واقع در پایین­دست شبکه آبیاری و زهکشی گندمان و بلداجی، شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری، به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. ابعاد کانال یادشده و دبی­های مورد بررسی براساس روابط تشابه ا...

Groundwater resources are important sources for the supply of water in agriculture, industry and drinking in Ardabil plain, therefore underground water resources planning and sustainable management of these resources are important. The purpose of this study is grading the villages in the plain of Ardabil in underground water crisis and changes during the years 1360-1391. The information obtaine...

یکی از حوزه­های تحقیقاتی مهم در حفاظت سازه­های زیرزمینی، بررسی عمق نفوذ پرتابه­های نفوذگر در برخورد با خاک به عنوان یک پوشش محافظ است. پدیده برخورد و نفوذ پرتابه به عوامل متعددی وابسته است که یکی از مهم­ترین آن‌ها، تأثیر رطوبت موجود در خاک است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی عمق نفوذ بمب GBU-28 که از سری بمب‌های لیزری و استحکام‌شکن مورد استفاده در ارتش ایالات متحده است، در خاک‌های ماسه­ای و رس...

یکی از وظایف اصلی شرکت‌های آب و فاضلاب در حوزه بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع آب، مدیریت و کنترل نشت از شبکه می‌باشد. در این راستا کنترل فعال نشت یکی از استراتژی‌های اصلی در کاهش نشت و دستیابی به سطح اقتصادی نشت می‌باشد. در این مقاله، یک متدولوژی کاربردی به منظور تعیین سطح اقتصادی نشت توسعه یافت که شامل مراحل تعیین نقاط اندازه‌گیری فشار و نرخ جریان، جمع‌آوری داده‌های میدانی و داده‌های هزینه‌ای م...

To optimize the use of water for agriculture, knowledge of the seepage of the channel is required. Although there are many empirical equations for estimating canal seepage, the coefficients of these equations are different from Iranian conditions and these equations vary in different areas. In this research, the ability of the SEEP model was studied to estimate the seepage from earth canals in ...