بررسی تاثیر اندرکنش جداره‌ی فولاد داخلی و هسته‌ی بتنی بر مقاومت در برابر آتش ستون‌های CFDST

نویسندگان

  • کریم عابدی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

یکی از ویژگی‌های ستون‌های دوجداره‌ی فولادی پرشده از بتن (C‌F‌D‌S‌T)، وجود اثر مشترک بتن و دو لایه‌ی فولادی است. این اندرکنش تا لحظه‌یی که جداره‌های فولادی نیروی لازم محصورشدگی برای بتن را تأمین می‌کنند، وجود خواهد داشت؛ اما به محض حذف اندرکنش، یکی از جداره‌های فولادی با بتن ستون شروع به تغییرشکل‌های بزرگ خواهد کرد. شدت و سرعت تغییرشکل‌های مذکور در حضور پدیده‌ی آتش افزایش می‌یابد. در نوشتار حاضر، با استفاده از ایجاد لینک‌های فولادی (سخت‌کننده‌های طولی) بین بتن و لایه‌ی داخلی در تعداد مختلف و تحلیل مدل‌های مذکور در نرم‌افزار عناصر محدود A‌B‌A‌Q‌U‌S، اثر اندرکنش بین بتن و لایه‌ی داخلی برای ستون‌های C‌F‌D‌S‌T در معرض آتش بررسی شده است. وجود لینک‌های ذکرشده باعث افزایش مقاومت در برابر آتش ستون به شکل مشهودی شد که نشان از اهمیت اندرکنش اشاره‌شده و لزوم ارائه‌ی راهکارهایی برای حفظ آن است. استفاده از لینک‌های مذکور، یکی از بهترین راهکارهای پیش‌رو خواهد بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

موضوع تحقیق حاضر، بررسی عمل‌آوری حرارتی (مدلی از عمل‌آوری مرکز ستون‌های حجیم) و عمل‌آوری استاندارد، و مقایسه‌ی تأثیر هریک از آن‌ها بر مقاومت فشاری اولیه و درازمدت، و حجم منافذ داخلی بتن‌های مختلف است. بدین‌منظور هشت طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان ۰٫۳ ساخته شد. علاوه برطرح شاهد، جایگزینی پوزولان طبیعی به مقدار ۱۵٪ و ۳۰٪، خاکستر بادی به میزان ۱۵٪ و ۲۵٪ و میکروسیلیس به میزان ۵٪، ۸٪ و ۱۱٪ وزنی سیم...

مدل واقعی سازه دارای تفاوت‌هایی با مدل محاسباتی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به نقص در وجود دیوارهای پرکننده اشاره کرد، که در تحلیل و طراحی سازه از اثر آنها اغلب صرف‌نظر می‌شود. اگرچه دیوارهای پرکننده اساساً باعث افزایش سختی و مقاومت قاب می‌شوند، اما اثرات مثبت و منفی آنها در عملکرد سازه به دلیل کمبود اطلاعات لازم در زمینه رفتار قاب و دیوار پرکننده، نادیده گرفته می‌شود. یکی از اثرات منفی ایجاد ...

      مناسب‌ترین روش برای تعیین ظرفیت باربری یک عضو تحت تأثیر بار محوری و یا بار توام با لنگر خمشی، استفاده از نمودارهای تداخلی است. به منظور آنالیز و طراحی ستون‌های توخالی با مقاطع دایره، مربع و مستطیل شکل با فرض تغییرات خطی کرنش در ارتفاع مقطع و معادلات تعادل استاتیکی و با توجه به خواص و روابط حاکم بر رفتار بتن با مقاومت بالا و در نظر گرفتن متغییرهای مختلف از جمله مقاومت فشاری، بتن، تنش تسلیم...

در میان سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی در ساختمان‌های بلند مرتبه، می‌توان به سیستم سازه‌یی شبکه‌ی قطری اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتار ترکیبی سیستم شبکه‌ی قطری پیرامونی همراه با هسته‌ی داخلی تحت نیروهای جانبی لرزه‌یی است. برای این منظور، رفتار اندرکنشی ۱۲ سازه‌ی فولادی ۳۶ طبقه همراه با هسته‌ی داخلی با زاویه‌های مختلف شبکه‌ی قطری ارزیابی شده است. هسته‌ی داخلی به دو صورت سیستم ق...

آتش سوزی پدیده ایست که هر سازه در طول عمر مفید خود ممکن است آن را تجربه نماید. با گسترش شهرسازی های مدرن، پتانسیل خطرات ناشی از آتش سوزی و احتمال وقوع آن ها در سازه نیز گسترش یافته است. اگرچه با توجه به ضعف فولاد در برابر حرارت های بالا، آتش سوزی و حرارت در سازه های فولادی بسیار مهم تر از سازه های بتنی است لیکن اثرات آتش در سازه های بتنی نیز قابل ملاحظه است؛ لذا ساخت سازه های بتنی مقاوم در براب...

بررسی آمار و ارقام و تاریخ سوانح آتش سوزی نشان می دهد بشر همیشه با آتش سوزی در ساختمانها دست به گریبان بوده و هزینه های سنگینی در این رابطه پرداخته است . توسعه مراکز بزرگ تجمعی و تجاری و صنعتی ، افزایش ساختمانهای بلند ، رشد جمعیت شهری و ... خطرات بیشتری در زمینه آتش سوزی ایجاد می نماید . فولاد به عنوان یک مصالح پر مصرف و اصلی در سازه های فولادی در اثر افزایش دما دچار تغییرات اساسی در مشخصات اص...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود