بررسی جایگاه زن در آثار واقع‌گرایانه ی جمالزاده و بالزاک

نویسندگان

  • سهیلا سعیدی
  • فریده علوی
چکیده مقاله:

از دیدگاه مکتب واقع‌گرایی، ادبیات ابزاری است برای شناساندن رویه ی واقعی قواعد، روابط و مناسبات اجتماعی. این مکتب بر آن است تا گستره ی آگاهی‌های اجتماعی خوانندگان را افزایش دهد. این هدف، مضامین تازه‌ای را پیش روی نویسندگان قرار می‌دهد. مسأله ی زندگی زنانه نیز، بر اساس همین روی کرد، وارد آثار ادبی جوامع مختلف می‌شود. بررسی آثار بالزاک و جمالزاده، به عنوان بنیان گزاران این مکتب در فرانسه و ایران نشان می‌دهد که این دو نویسنده، کم و بیش به این مضمون پرداخته‌اند. آن ها از یک‌سو، جایگاه سنتی زنان را به تصویر می‌کشند و از سوی دیگر، تأثیر سرمایه‌داری بر زندگی آنان را افشا می‌نمایند. اگرچه این دو نویسنده، در بعضی از موارد، موضوعات مشترکی را مطرح می‌کنند که منجر به بروز شباهت‌های قابل توجهی در دیدگاه‌های آن ها می‌شود، اما تجربیات فرهنگی و اجتماعی ناهمانند و نیز حضور در دو دوره ی تاریخی متفاوت باعث می‌شود که در تصاویری که آنان ارایه می‌دهند، همسانی چندانی وجود نداشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی جایگاه زن در آثار واقع گرایانه ی جمالزاده و بالزاک

از دیدگاه مکتب واقع گرایی، ادبیات ابزاری است برای شناساندن رویه ی واقعی قواعد، روابط و مناسبات اجتماعی. این مکتب بر آن است تا گستره ی آگاهی های اجتماعی خوانندگان را افزایش دهد. این هدف، مضامین تازه ای را پیش روی نویسندگان قرار می دهد. مسأله ی زندگی زنانه نیز، بر اساس همین روی کرد، وارد آثار ادبی جوامع مختلف می شود. بررسی آثار بالزاک و جمالزاده، به عنوان بنیان گزاران این مکتب در فرانسه و ایران ن...

متن کامل

بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده

مسئله زن همواره مورد توجه نویسندگان و هنرمندان جهان بوده است و در دوران مختلف حیات بشر، مسایلی که با این موضوع مرتبط بودند با دیدگاه‌های متفاوت توسط شاعران و نویسندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از میان این نویسندگان آنتون چخوف و سید محمد علی جمالزاده هم در آثار خود شخصیت زنان را وصف کرده‌اند. در مقاله حاضر، سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های چخوف و جم...

متن کامل

بررسی موضوع زن در آثار چخوف و جمالزاده

مسئله زن همواره مورد توجه نویسندگان و هنرمندان جهان بوده است و در دوران مختلف حیات بشر، مسایلی که با این موضوع مرتبط بودند با دیدگاه های متفاوت توسط شاعران و نویسندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از میان این نویسندگان آنتون چخوف و سید محمد علی جمالزاده هم در آثار خود شخصیت زنان را وصف کرده اند. در مقاله حاضر، سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که شباهت ها و تفاوت های دیدگاه های چخوف و جم...

متن کامل

بررسی جایگاه زن در نهاد خانواده ی دوره ی ساسانی

در دوره­ی ساسانی، آیین زرتشتی چهارچوب روابط بین تمامی اعضای خانواده را مشخص نموده بود. پدر به عنوان که خدا یا رئیس خانواده در نهاد خانواده راس قرار داشت. تمامی اعضای خانواده موظف بودند از وی فرمانبرداری نمایند. در مرتبه­ی پایین­تر، زن یا کدبانو قرار داشت. کدبانو موظف بود کارهای داخل خانه را انجام دهد، از فرزندان و سایر اعضای خانواده سرپرستی نماید و در اقتصاد خانواده که شامل کار در مزارع و یا نگ...

متن کامل

زن از دیدگاه جمالزاده

در فایل اصل مقاله موجود است.

متن کامل

بررسی جایگاه اجتماعی زن در آثار فیلمسازان زن و مرد(کافه ترانزیت و زیر پوست شهر)

هدف از انجام این تحقیق، چگونگی بازنمایی موقعیت اجتماعی زنان در فیلم های ساخته شده توسطکارگردانان زن و مرد است. ضرورت انجام این تحقیق، وظیفه سینما در زدودن فرهنگ مرد سالاری ازجامعه است. نظریه های به کار رفته در این تحقیق شامل نظریه های فمینیستی، برجسته سازی وبازنمایی واقعیت می شود. این تحقیق با روش تحلیل محتوا و با تکنیک دستورالعمل کدگذاری انجامشده است. جامعه آماری، دو فیلم کافه ترانزیت به کارگر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023