بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج

نویسندگان

  • ابراهیم محمدی گل تپه .
  • علی اصغر طالبی .
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه فون حشرات مرتبط با قارچ های کلاهک دار استان کرمانشاه و زیست شناسی گونه های megaselia halterata (dip., phoridae) و(dip., scatopsidae) coboldia fuscipes روی واریته های مختلف قارچ دکمه ای

چکیده: بیش از 699 نمونه ی قارچ کلاهک دار از برخی ازمناطق استان کرمانشاه، طی سال های 1389 و 1390 جمع آوری و فون حشرات و کنه های مرتبط با آن ها بررسی شد. شناسایی حشرات توسط متخصصین مربوطه در خارج از کشور و شناسایی کنه ها توسط متخصصین داخل کشور انجام شد. نتیجه ی این بررسی منجر به شناسایی هشت خانواده از راسته ی دوبالان شامل (sciaridae، phoridae، cecidomyiidae، sphaeroceridae، scatopsidae، mycetophi...

15 صفحه اول

بررسی زیست شناسی پشه ی قارچ خوار auripila lycoriella روی قارچ های خوراکی دکمه ای و صدفی

پشه ی قارچ خوار، (winnertz) (dip., sciaridae) lycoriella auripila، مهم ترین و مخرب ترین آفت قارچ خوراکی می باشد. در این مطالعه جنبه های مختلفی از زیست شناسی l. auripila روی سویه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای و صدفی مورد ارزیابی قرار گرفت. عمده مطالعات روی بررسی نقش دما بر ویژگی های مختلف زیستی این آفت روی محیط طبیعی و روی محیط pda متمرکز بود. بر اساس نتایج حاصله، بیشترین و کمترین طول دوره ی رشد...

15 صفحه اول

جدول زندگی و نرخ شکارگری کنه یGaeolaelaps aculeifer Raumilben (Acari: Laelapidae) با تغذیه از پشه ی قارچ خوار Lycoriella auripila Winnertz (Dip: Sciaridae)

چکیده نرخ شکارگری یکی از پارامتر­های مهم در تعیین کارایی یک شکارگر و انتخاب دشمن طبیعی مناسب می­باشد. کنه­ی­ Gaeolaelaps aculeifer Raumilben  از شکارگر­های مهم خاک­زی است که  نقش مهمی در کنترل و کاهش جمعیت عوامل گیاه­خوار خاک­زی دارد. از اینرو نرخ شکارگری و پارامتر­های جدول زندگی کنه­ی G. aculeifer در تغذیه از لارو سن دو پشه قارچ­خوارWinnertz Lycoriella auripilla در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 1

صفحات  21- 40

تاریخ انتشار 2003-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023